Datum: 19. – 20. november 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Koordinacija zdravniških organizacij, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravstveni svet vabijo vse zdravnike in medicinske sestre, ki trenutno še niso aktivno vključeni v delo v zdravstvu, tudi tiste brez licence, da se priključijo ekipam v zdravstvenem sistemu, ki se sooča s hudo preobremenitvijo. Njihova pomoč bo v trenutnih težkih razmerah, s katerimi se spopada slovenski zdravstveni sistem, zelo dobrodošla, zato jih prosimo, naj se javijo v zdravstvenih zavodih.

V četrtek, 5. novembra, je potekala 9. Redna seja Koordinacije zdravniših organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o strokovnih in organizacijskih izzivih s katerimi se trenutno soočajo ob epidemiji COVID – 19 najdete na povezavi.

Datum: 06.-07. november 2020
Ura: od 9. ure dalje
Organizator: Stomatološka sekcija SZD
Lokacija: videokonferenca
Kotizacija: od 70 do 180 EUR

Datum: 5. november 2020
Ura: 18:00
Organizator: Sekcija za vodenje in ekonomiko v zdravstvu SZD skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za management in Zavodom za razvoj zdravstvenega managementa
Lokacija: virtualna konferenca

Datum: 5. – 6. november 2020
Ura: 15:30 – 19:00
Organizator: Društvo travmatologov
Lokacija: Srečanje bo izvedeno v skladu veljavnimi navodili NIJZ »OnLine« (virtualno – na daljavo).
Kotizacija: 70 EUR

V letu 2020 smo XV. KONGRES in 157. (volilno) SKUPŠČINO SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA izpeljali preko videokonference.

Predstavitve in posnetke predstavitev stanovske teme »Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela« in strokovne teme »Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020« najdete na povezavi.

V okviru XV. KONGRESA smo podelili tudi Dergančeva in Gerbčeva priznanja, častna članstva in primariate. Posnetek razglasitve si lahko ogledate na posnetku.

Predstavitve in posnetki predstavitev

STANOVSKA TEMA: Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela

Prof. dr. Bojana Beović,  Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine

Doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, strokovna direktorica UKC Ljubljana

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor  UKC Maribor

Asist. Franci Vindišar, strokovni direktor SB Celje

  • Predstavitev
  • Posnetek predstavitve

STROKOVNA TEMA: Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020

Doc. dr. Maja Šoštarič, Starostnik in zdravstveni sistem v letu 2020

Gregor Veninšek, Zgodovina geriatrične medicine

Apolonija Steinmann, Preventiva staranja

Prof. dr. Mišo Šabovič, Zdravo staranje

Prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Javnozdravsteni vidiki staranja in starajoče se družbe

Izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, Obravnava starostnika v luči kompetenc družinske medicine

Izr. prof. dr. Juš Kšela, Srčne operacije pri osemdesetletnikih

Asist. mag. Mateja Lopuh, Paliativno načrtovanje v obravnavi starostnika

Izr. prof. dr. Miran Brvar, Matej Dobravc Verbič, Zdravljenje z zdravili pri starostnikih

GERBČEVA in DERGANČEVA PRIZNANJA, ČASTNA ČLANSTVA IN PRIMARIATI (Sabina Dietner, dr. med.)

V torek, 27.oktobra 2020, je potekala novinarska konferenca Slovenske medicinske akademije na temo “RAZLIČNE INFORMACIJE O COVID – 19 ali KOMU VERJETI? ” Na novinarski konferenci so nastopili:

Prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik SMA: Uvodne misli.

Dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko: Etični vidiki ravnanja zdravnika v izrednih razmerah.

Prof. dr. Alojz Ihan, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo: Resnica o COVID-19: fikcija, zarota ali epidemija z ne slutenimi posledicami in predstavitev foruma stališč SMA.

Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana: Posledice posredovanja izkrivljenih informacij medijem o covidu s strani zdravnikov.

Prof. dr. David Božidar Vodušek, glavni tajnik SMA: Temeljna izhodišča in odgovornost zdravnika pri opravljanju klinične rutine in osveščanju javnosti o zdravem načinu življenja.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj.

Predsednik Pahor se je v nagovoru na XV. kongresu in 157. skupščini Slovenskega zdravniškega društva zdravnikom in zdravnicam zahvalil za njihov profesionalni prispevek k reševanju krize, povezane z novo koronavirusno boleznijo. Posnetek nagovora si lahko ogledate tukaj.