Uprava in delovna telesa SZD

Predsednik društva

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med.

Podpredsednika društva

 • prim. doc. dr. Dejan BRATUŠ, dr. med.
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med.

Zakladnik društva

 • Leon HERMAN, dr. dent. med.

Generalni sekretar društva

 • doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.

Izvršilni sekretar društva

 • prim. Matija CEVC, dr. med.

Častno razsodišče društva

 • Predsednik: prim. asist. mag. Martin Bigec, dr. med.
 • Član: prof. dr. Srečko Koren, dr. med.
 • Članica: prim. dr. Beatrika Končan Vračko, dr. med.
 • Član: prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med.
 • Član: prim. Davorin Benko, dr. med.

Komisija za medicinsko etiko

 • Predsednik: prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Nadzorni odbor društva

 • prof. dr. Zmago Turk, dr. med.
 • prim. Zoran Zabavnik, dr. med.
 • Sabina Dietner, dr. med.

Glavni odbor društva

 • člani po funkciji (predsednik, podpredsednika in generalni sekretar)
 • člani – predsedniki območnih zdravniških društev

1. ZD Celje: Igor PRAZNIK, dr. med.
2. Gorenjsko ZD: Marjeta ZUPANČIČ, dr. med.
3. Goriško ZD: Nataša Fikfak, dr. med.
4. Koroško ZD: Cirila SLEMENIK PUŠNIK, dr. med.
5. ZD Ljubljana: mag. Pia Vračko, dr. med.
6. ZD Maribor: asist. Davorin DAJČMAN, dr. med.
7. ZD Novo mesto: Branimir IVKA, dr. med.
8. ZD Posavje – Brežice: Božidar GROBOLJŠEK, dr. med.
9. Pomursko ZD: Mitja ŠTERMAN, dr. med
10. ZD Ptuj – Ormož: Lidija LETONJA JAUŠOVEC, dr. med.
11. ZD Slovenske Istre in Krasa: Jani DERNIČ, dr. med.
12. ZD Velenje: Zdenko KIKEC, dr. med.
13. Zasavsko ZD: Marko RIFEL, dr. med.

Glavni strokovni svet društva

Po funkciji:

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., predsednik SZD
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., popredsednica SZD
 • prim. doc. dr. Dejan BRATUŠ, dr. med., podpredsednik SZD
 • Leon HERMAN, dr. dent. med., zakladnik SZD
 • doc. dr. Martin RAKUŠA, dr. med., generalni sekretar SZD
 • prim. Matija CEVC, dr. med., izvršni sekretar SZD
 • prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., dolgoletni predsednik SZD
 • prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med., častni predsednik GSS

Glavni strokovni svet društva

Izvoljeni na seji Strokovnega parlamenta:

 • prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
 • doc. dr. Vladimir SENEKOVIČ, dr. med.
 • doc. dr. Leon MEGLIČ, dr. med.
 • prof. dr. David NEUBAUER, dr. med.
 • doc. dr. BLAŽ KORITNIK, dr. med.
 • Jure BON, dr. med.
 • doc. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
 • prof. dr. Boja BEOVIĆ, dr. med.
 • prof. dr. Marko HOČEVAR, dr. med.
 • prof. dr. Matej DROBNIČ, dr. med.
 • izr. prof. dr. Vladka SALAPURA, dr. med.
 • izr. prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.
 • izr. prof. dr. Davorina PETEK, dr. med.
 • doc. dr. Aleksandar ANIČIN, dr. med.
 • prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
 • prof. dr. Tomaž LUNDER, dr. med.
 • prim. as. dr. Igor MUZLOVIČ, dr. med.
 • prof. dr. Martina DREVENŠEK, dr. dent. med.
 • asist. Martin KURENT, dr. med.
 • doc. dr. Mojca GABRIJELČIČ, dr. med.
 • doc. dr. Metka MOHARIČ, dr. med.
 • prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.
 • Irena RAZBORŠEK, dr. med.
 • prim. Danica AVSEC LETONJA, dr. med.
 • prof. dr. Borut PETERLIN, dr. med.
 • doc. dr. Matej STRNAD, dr. med.
 • prof. dr. Nataša IHAN HREN, dr. med.

Strokovni parlament društva

Člani so vsi predsedniki oz. predstavniki strokovnih združenj, sekcij in društev (rednih in pridruženih) SZD.