Uprava in delovna telesa SZD

Predsednik društva

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med.

Podpredsednika društva

 • prim. doc. dr. Dejan BRATUŠ, dr. med.
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med.

Zakladnik društva

 • Leon HERMAN, dr. dent. med.

Generalni sekretar društva

 • doc. dr. Martin Rakuša, dr. med.

Izvršilni sekretar društva

 • prim. Matija CEVC, dr. med.

Častno razsodišče društva

 • Predsednik: prim. asist. mag. Martin Bigec, dr. med.
 • Član: prof. dr. Srečko Koren, dr. med.
 • Članica: prim. dr. Beatrika Končan Vračko, dr. med.
 • Član: prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med.
 • Član: prim. Davorin Benko, dr. med.

Komisija za medicinsko etiko

 • Predsednik: prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Nadzorni odbor društva

 • prof. dr. Zmago Turk, dr. med.
 • prim. Zoran Zabavnik, dr. med.
 • Sabina Dietner, dr. med.

Glavni odbor društva

 • člani po funkciji (predsednik, podpredsednika in generalni sekretar)
 • člani – predsedniki območnih zdravniških društev

1. ZD Celje: Igor PRAZNIK, dr. med.
2. Gorenjsko ZD: Marjeta ZUPANČIČ, dr. med.
3. Goriško ZD: Nataša Fikfak, dr. med.
4. Koroško ZD: Cirila SLEMENIK PUŠNIK, dr. med.
5. ZD Ljubljana: mag. Pia Vračko, dr. med.
6. ZD Maribor: prim. izr. prof. dr. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med.
7. ZD Novo mesto: Branimir IVKA, dr. med.
8. ZD Posavje – Brežice: Ingrid Kus SOTOŠEK, dr. med.
9. Pomursko ZD: Mitja ŠTERMAN, dr. med
10. ZD Ptuj – Ormož: Lidija LETONJA JAUŠOVEC, dr. med.
11. ZD Slovenske Istre in Krasa: Jani DERNIČ, dr. med.
12. ZD Velenje: Zdenko KIKEC, dr. med.
13. Zasavsko ZD: Marko RIFEL, dr. med.

Glavni strokovni svet društva

Po funkciji:

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., predsednik SZD
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., popredsednica SZD
 • prim. doc. dr. Dejan BRATUŠ, dr. med., podpredsednik SZD
 • Leon HERMAN, dr. dent. med., zakladnik SZD
 • doc. dr. Martin RAKUŠA, dr. med., generalni sekretar SZD
 • prim. Matija CEVC, dr. med., izvršni sekretar SZD
 • prof. dr. Ksenija GERŠAK, dr. med., odgovorna urednica ZV

Glavni strokovni svet društva

Izvoljeni predstavniki Strokovnih svetov SZD:

 • izr. prof. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med., predsednica GSS,
 • doc. dr. Aleksandar ANIČIN, dr. med.,
 • doc. dr. Barbara ARTNIK, dr. dent. med.,
 • prim. Danica AVSEC LETONJA, dr. med.,
 • doc. dr. Jurij BON, dr. med.,
 • dr. Simona BORŠTNAR, dr. med.,
 • prim. asist. Vojko DIDANOVIČ, dr. med.,
 • prof. dr. Samo FOKTER, dr. med.,
 • prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.,
 • doc. dr. Mojca GABRIJELČIČ, dr. med.,
 • doc. dr. Tomaž GOSLAR, dr. med.,
 • prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.,
 • prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.,
 • mag. Gorazd KAVŠEK, dr. med.,
 • doc. dr. Blaž KORITNIK, dr. med.
 • doc. dr. Blaž KORITNIK, dr. med.,
 • dr. Božena KOTNIK KEVORKIJAN, dr. med.,
 • prof. dr. Alenka FRANKO, dr. med.,
 • doc. dr. Metka MOHARIČ, dr. med.,
 • prof. dr. Borut PETERLIN, dr. med.,
 • prim. dr. Tanja PLANINŠEK RUČIGAJ, dr. med.,
 • izr. prof. dr. Tonka POPLAS SUSIČ, dr. med.,
 • Irena RAZBORŠEK, dr. med.,
 • prof. dr. Ksenija RENER SITAR, dr. dent. med.,
 • izr. prof. dr. Vladka SALAPURA, dr. med.,
 • doc. dr. Vladimir SENEKOVIČ, dr. med.,
 • prof. dr. Aleš TOMAŽIČ, dr. med.,
 • izr. prof. dr. Nataša TOPLAK, dr. med.,
 • prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.,
 • Vitka VUJANOVIĆ, dr. med.

Strokovni parlament društva

Člani so vsi predsedniki oz. predstavniki strokovnih združenj, sekcij in društev (rednih in pridruženih) SZD.