Uprava in delovna telesa SZD

Predsednik društva

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med.

Podpredsednika društva

 • asist. Dejan BRATUŠ, dr. med.
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med.

Generalni sekretar društva

 • Leon HERMAN, dr. dent. med.

Izvršilni sekretar društva

 • prim. Matija CEVC, dr. med.

Častno razsodišče društva

 • Ivo BRICMAN, dr. med.
 • prim. dr. Maja PAVLIN KLEMENC, dr. med.
 • prim. dr. Teodor PEVEC, dr. med.
 • mag. Venceslav PIŠOT, dr. med.
 • prof. dr. Zmago TURK, dr. med.
 • Marija PERKO VAVPOTIČ, dr. dent. med.

Nadzorni odbor društva

 • prim. mag. Martin BIGEC, dr. med.
 • prim. dr. Beatrika KONČAN VRAČKO, dr. med.
 • Igor PRAZNIK, dr. med.

Glavni odbor društva

 • člani po funkciji (predsednik, podpredsednika in generalni sekretar)
 • člani – predsedniki območnih zdravniških društev

1. ZD Celje: Igor PRAZNIK, dr. med.
2. Gorenjsko ZD: prim. mag. Miran REMS, dr. med.
3. Goriško ZD: Nika AHAČIČ-SREDNIK, dr. med.
4. Koroško ZD: Cirila SLEMENIK PUŠNIK, dr. med.
5. ZD Ljubljana: dr. Tit ALBREHT, dr. med.
6. ZD Maribor: asist. Davorin DAJČMAN, dr. med.
7. ZD Novo mesto: Branimir IVKA, dr. med.
8. ZD Posavje – Brežice: Damjan OBRADOVIĆ, dr. med.
9. Pomursko ZD: Mitja ŠTERMAN, dr. med
10. ZD Ptuj – Ormož: Lidija LETONJA JAUŠOVEC, dr. med.
11. ZD Slovenske Istre in Krasa: Jani DERNIČ, dr. med.
12. ZD Velenje: Zdenko KIKEC, dr. med.
13. Zasavsko ZD: Aleksandra JUTREŠA, dr. med.

Glavni strokovni svet društva

Po funkciji:

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., predsednik SZD
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., popredsednica SZD
 • asist. Dejan BRATUŠ, dr. med., podpredsednik SZD
 • Leon HERMAN, dr. dent. med., generalni sekretar SZD
 • prim. Matija CEVC, dr. med., izvršni sekretar SZD
 • prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., dolgoletni predsednik SZD
 • prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med., častni predsednik GSS

Glavni strokovni svet društva

Izvoljeni na seji Strokovnega parlamenta:

 • prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med.
 • asist. dr. Martin RAKUŠA, dr. med.
 • prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med.
 • izr. prof. dr. Alenka KRAIGHER, dr. med.
 • izr. prof. dr. Tonka POPLAS, dr. med.
 • doc. dr. Davorina PETEK, dr. med.
 • prof. dr. Iztok TAKAČ, dr. med.
 • prof. dr. Tadej AVČIN, dr. med.
 • prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
 • prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
 • doc. dr. Rok GAŠPERŠIČ, dr. dent. med.
 • prof. dr. Aleš FIDLER, dr. dent. med.
 • doc. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
 • prof. dr. Mirt KAMENIK, dr. med.
 • prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med.
 • asist. dr. Dragan KOVAČIČ, dr. med.
 • doc. dr. Aleš TOMAŽIČ, dr. med.
 • prof. dr. Samo FOKTER, dr. med.
 • prof. dr. Srečko KOREN, dr. med.
 • prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.

Strokovni parlament društva

Člani so vsi predsedniki oz. predstavniki strokovnih združenj, sekcij in društev (rednih in pridruženih) SZD.