Kronološka galerija predsednikov Slovenskega zdravniškega društva skozi zgodovino od ustanovitve leta 1861 do leta 2016.

Dr. Konstantin Schrott

Prvi predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1861 – 1863

Dr. Avgust Vitez Andrioli

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1863 – 1865

Dr. Franc Schiffer

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1866 – 1886

Dr. Alojzij Valenta

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1886 – 1893

Dr. Friderik Keesbacher

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1893 – 1898

Dr. Edo Šlajmer

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1898 – 1901

Dr. Ivan Kopriva

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1901 – 1906

Dr. Stanko Stergar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1906 – 1908

Dr. Vinko Gregorič

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1908 – 1910, 1914 – 1917 in Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1920 – 1922

Dr. Demeter Bleiweis – Trsteniški

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1910 – 1913

Dr. Mavricij Rus

Predsednik Društva zdravnikov na Kranjskem 1918

Dr. Alojz Zalokar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1919, 1924, 1941 – 1944

Dr. Josip Tičar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1922 – 1923

Dr. Tone Jamar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1923

Dr. Franc Derganc

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1925, 1928 – 1929

Dr. Ivan Pintar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1926

Dr. Rihard Jug

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1927

Dr. Ivan Zajec

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1930 – 1931

Dr. Valentin Meršol

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1932 – 1935

Doc. Dr. Ivan Matko

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1936 – 1937

Dr. Alojzij Kunst

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1938 – 1940

Prof. Dr. Alija Košir

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1945 – 1946

Prof. Dr. Jože Jakša

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1946 – 1953

Prof. Dr. Franc Novak

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1953 – 1954

Dr. Drago Mušič

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1954 – 1961

Dr. Rudolf Obračunč

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1961 – 1964

Prof. Dr. Radivoj Ozvald

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1964 – 1967

Prof. Dr. Anton Dolenc

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1967 – 1976, 1992 – 1996

Prof. Dr. Bojan Varl

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1976 – 1978

Dr. Vasja Klavora

Predsednik ZZD Slovenskega zdravniškega društva 1978 – 1984

Prof. Dr. Stanka Krajnc Simoneti

Predsednica ZZD Slovenskega zdravniškega društva 1984 – 1986

Prof. Dr. Marko Demšar

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1988 – 1992

Prof. Dr. Pavel Poredoš

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva 1996 – 2016