Strokovni sveti

Strokovni svet za posamezno specialistično dejavnost je strokovni organ Zveze društev – Slovenskega zdravniškega društva, ki na temelju strokovnih kriterijev ter epidemioloških in drugih podatkov pripravlja strokovne, ekonomske in organizacijske dokumente za posamezne specialistične dejavnosti. S svojimi stališči omogoča odločanje strokovnih združenj – društev, sekcij, drugih organov Slovenskega zdravniškega društva ter drugih inštitucij v zdravstvu. Pri svojem delu strokovni svet spremlja in uporablja tudi stališča, smernice in navodila UEMS in sorodnih strokovnih združenj v evropski skupnosti. Posamezni strokovni svet s svojo sestavo omogoča tesnejše sodelovanje med Glavnim strokovnim svetom Slovenskega zdravniškega društva in zdravniki posamezne specializacij in s tem zagotavlja poenoteno stališče zdravstvene stroke za zdravstveno dejavnost in politiko.

Naloge strokovnih svetov:

 • spremljanje razvoja stroke ter zdravstvene politike in njenih ukrepov, ki se nanašajo na ožje strokovno področje posameznega strokovnega sveta;
 • usklajevanje in dokončno oblikovanje strokovnih smernic za posamezno strokovno področje;
 • predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini (EBM);
 • opredelitev kazalcev kakovosti s področja specialistične dejavnosti;
 • spremljanje normativov in standardov kadrovskih in materialnih virov;
 • pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ustanove, organizacije in druge naročnike, s katerimi sklene sporazum o sodelovanju;
 • sprejemanje stališč in ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil.

Glavni strokovni svet

Člani po funkciji:

 • prof. dr. Radko KOMADINA, dr. med., predsednik SZD
 • Breda TRŽAN GROZDANOV, dr. dent. med., podpredsednica SZD
 • Davorin DAJČMAN, dr. med., podpredsednik SZD
 • Leon HERMAN, dr. dent. med., generalni sekretar SZD
 • prim. Matija CEVC, dr. med., izvršni sekretar SZD
 • prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., dolgoletni predsednik SZD
 • prof. dr. Miran F. KENDA, dr. med., častni predsednik GSS

Člani izvoljeni na seji Strokovnega parlamenta:

 • prof. dr. David B. VODUŠEK, dr. med.
 • asist. dr. Martin RAKUŠA, dr. med.
 • prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med.
 • izr. prof. dr. Alenka KRAIGHER, dr. med.
 • izr. prof. dr. Tonka POPLAS, dr. med.
 • doc. dr. Davorina PETEK, dr. med.
 • prof. dr. Iztok TAKAČ, dr. med.
 • prof. dr. Tadej AVČIN, dr. med.
 • prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
 • prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
 • doc. dr. Rok GAŠPERŠIČ, dr. dent. med.
 • prof. dr. Aleš FIDLER, dr. dent. med.
 • doc. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
 • prof. dr. Mirt KAMENIK, dr. med.
 • prof. dr. Anton CRNJAC, dr. med.
 • asist. dr. Dragan KOVAČIČ, dr. med.
 • doc. dr. Aleš TOMAŽIČ, dr. med.
 • prof. dr. Samo FOKTER, dr. med.
 • prof. dr. Srečko KOREN, dr. med.
 • prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.

Pravilniki o delovanju strokovnih svetov

Pravilnik o sestavi in delovanju SS SZD (.pdf datoteka)

Poslovnik strokovnega sveta SZD (.pdf datoteka)

Redna seja Glavnega strokovnega sveta SZD (podstran)