Nagovor predsednika

prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

Slovensko zdravniško društvo je najstarejša zdravniška organizacija na Slovenskem in pod svojim okriljem združuje strokovnjake, ki se zavzemajo za prenos znanja iz tujine, vsebine specialističnega izobraževanja zdravnikov in napredek na področju medicinske znanosti. Ponosen sem, da je Slovenskemu zdravniškemu društvu v skoraj 160 letih obstoja uspelo ohraniti ključno poslanstvo – spremljanje razvoja stroke in zdravstvene politike, aktivno sodelovanje pri oblikovanju smernic za posamezna strokovna področja in opozarjanje na problematiko v zdravstvu, ki ima neposreden vpliv na kakovost zdravljenja bolnikov.

Zdravstvo je eden od najbolj zahtevnih in zapletenih družbenih sistemov, ki ga je težko upravljati in zanj poiskati najboljše rešitve. Zdravje seveda sodi v vrh družbenih vrednot, sistemsko uravnavanje zdravstvenega varstva pa je zahtevno in občutljivo. V Slovenskem zdravniškem društvu, ki združuje več kot 4.000 strokovnjakov medicinske stroke, bi si zato želeli, da bi bili naši predlogi uslišani s strani oblikovalcev zdravstvene zakonodaje. Medicinska stroka si namreč ves čas prizadeva, da bi bila prepoznana realna problematika slovenskega zdravstva, ki jo na svoji koži najbolj občutijo pacienti in mi – zdravniki. Le z vključevanjem stroke v javno razpravo in oblikovanje zdravstvenega sistema bomo lahko reševali akutno problematiko, s katero se soočamo danes – premajhno število specialistov, nedopustne čakalne dobe za posamezne medicinske storitve in delovni pogoji, ki vplivajo na kakovost zdravljenja bolnikov.

V Slovenskem zdravniškem društvu si bomo tudi v prihodnje prizadevali za strokovno delovanje, mednarodno povezovanje, prenos znanja in sodobnih metod v slovenski medicinski prostor, predvsem pa izpostavljanje aktualnih problemov v slovenskem zdravstvu, na katere že dalj časa opozarjamo v vseh zdravniških organizacijah.

prof. dr. Radko Komadina, dr. med.
predsednik Slovenskega zdravniškega društva