Strokovni sveti specialističnih področij

Strokovni svet za posamezno specialistično dejavnost je strokovni organ Zveze društev – Slovenskega zdravniškega društva, ki na temelju strokovnih kriterijev ter epidemioloških in drugih podatkov pripravlja strokovne, ekonomske in organizacijske dokumente za posamezne specialistične dejavnosti. S svojimi stališči omogoča odločanje strokovnih združenj – društev, sekcij, drugih organov Slovenskega zdravniškega društva ter drugih inštitucij v zdravstvu. Pri svojem delu strokovni svet spremlja in uporablja tudi stališča, smernice in navodila UEMS in sorodnih strokovnih združenj v evropski skupnosti. Posamezni strokovni svet s svojo sestavo omogoča tesnejše sodelovanje med Glavnim strokovnim svetom Slovenskega zdravniškega društva in zdravniki posamezne specializacij in s tem zagotavlja poenoteno stališče zdravstvene stroke za zdravstveno dejavnost in politiko.

Naloge strokovnih svetov:

  • spremljanje razvoja stroke ter zdravstvene politike in njenih ukrepov, ki se nanašajo na ožje strokovno področje posameznega strokovnega sveta;
  • usklajevanje in dokončno oblikovanje strokovnih smernic za posamezno strokovno področje;
  • predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini (EBM);
  • opredelitev kazalcev kakovosti s področja specialistične dejavnosti;
  • spremljanje normativov in standardov kadrovskih in materialnih virov;
  • pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ustanove, organizacije in druge naročnike, s katerimi sklene sporazum o sodelovanju;
  • sprejemanje stališč in ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil.

Pravilniki o delovanju strokovnih svetov

Pravilnik o sestavi in delovanju SS SZD (.pdf datoteka)

Poslovnik strokovnega sveta SZD (.pdf datoteka)


STROKOVNI SVET INTERNISTIČNIH STROK

Predsednik: prof. dr. Zlatko FRAS, dr. med.
Kontakt: zlatko.fras@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KIRURGIJO

Predsednik: doc. dr. Vladimir SENEKOVIČ, dr. med.
Kontakt: vladimir.senekovic@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Predsednik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
Kontakt: gkavsek20@gmail.com

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PEDIATRIJO

izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med.
Kontakt: natasa.toplak@kclj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA NEVROLOGIJO

Predsednik: doc. dr. Blaž KORITNIK, dr. med.
Kontakt: blaz.koritnik@gmail.com

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PSIHIATRIJO

Predsednik: doc. dr. Jurij BON, dr. med.
Kontakt: jure.bon@psih-klinika.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ANESTEZIOLOGIJO IN REANIMATOLOGIJO TER PERIOPERATIVNO INTENZIVNO TERAPIJO

Predsednica: izr. prof. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
Kontakt: maja.sos@siol.net

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INFEKTOLOGIJO

Predsednica: dr. Božena KOTNIK KEVORKIJAN, dr. med.
Kontakt: bozena.kotnik@siol.net

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ONKOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HOČEVAR, dr. med.
Kontakt: mhocevar@onko-i.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ORTOPEDIJO

Predsednik: prof. dr. Matej DROBNIČ, dr. med.
Kontakt: matej.drobnic@mf.uni-lj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA RADIOLOGIJO IN SLIKOVNO DIAGNOSTIKO

Predsednik: doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med.
Kontakt: mitja.rupreht@guest.arnes.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PATOLOGIJO IN SODNO MEDICINO

Predsednica: doc. dr. Jera JERUC, dr. med.
Kontakt: jera.jeruc@mf.uni-lj.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Predsednica: izr. prof. dr. Davorina PETEK, dr. med.
Kontakt: davorina.petek@gmail.com

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OTORINOLARINGOLOGIJO

Predsednik: doc. dr. Aleksander ANIČIN, dr. med.
Kontakt: aleksander.anicin@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OFTALMOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
Kontakt: marko.hawlina@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DERMATOVENEROLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Igor BARTENJEV, dr. med.
Kontakt: igor.bartenjev@mf.uni-lj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INTENZIVNO MEDICINO

Predsednik: doc. dr. Tomaž GOSLAR, dr. med.
Kontakt: tomaz.goslar@kclj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA STOMATOLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Martina DREVENŠEK, dr. med.
Kontakt: martina.drevensek@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Predsednica: prof. dr. Alenka Franko, dr. med.
Kontakt: alenka.franko@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA JAVNO ZDRAVJE

Predsednica: doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.
Kontakt: mojca.gabrijelcic@nijz.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA FIZIKALNO MEDICINO IN REHABILITACIJO

Predsednica: doc. dr. Metka MOHORIČ, dr. med.
Kontakt: metka.mohoric@ir-rs-si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KLINIČNO MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.
Kontakt: alojz.ihan@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Predsednik: as. Primož Poženel, dr. med.
Kontakt: primoz.pozenel@ztm.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSPLANTACIJO

Predsednica: prim. Danica AVSEC LETONJA, dr. med.
Kontakt: danica.avsec@slovenija-transplant.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINSKO GENETIKO

Predsednica: prof. dr. Borut PETERLIN, dr. med.
Kontakt: borut.peterlin@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA URGENTNO MEDICINO

Predsednik: doc. dr. Matej Strnad, dr. med.
Kontakt: strnad.matej78@gmail.com

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO

Predsednik: prim. Vojko Didanovič, dr. med.
Kontakt: vojko.didanovic@gmail.com

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA UROLOGIJO

Predsednik: doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
Kontakt: tomaz.smrkolj@kclj.si

4 člani strokovnega sveta