Strokovni sveti specialističnih področij

Strokovni svet za posamezno specialistično dejavnost je strokovni organ Zveze društev – Slovenskega zdravniškega društva, ki na temelju strokovnih kriterijev ter epidemioloških in drugih podatkov pripravlja strokovne, ekonomske in organizacijske dokumente za posamezne specialistične dejavnosti. S svojimi stališči omogoča odločanje strokovnih združenj – društev, sekcij, drugih organov Slovenskega zdravniškega društva ter drugih inštitucij v zdravstvu. Pri svojem delu strokovni svet spremlja in uporablja tudi stališča, smernice in navodila UEMS in sorodnih strokovnih združenj v evropski skupnosti. Posamezni strokovni svet s svojo sestavo omogoča tesnejše sodelovanje med Glavnim strokovnim svetom Slovenskega zdravniškega društva in zdravniki posamezne specializacij in s tem zagotavlja poenoteno stališče zdravstvene stroke za zdravstveno dejavnost in politiko.

Naloge strokovnih svetov:

  • spremljanje razvoja stroke ter zdravstvene politike in njenih ukrepov, ki se nanašajo na ožje strokovno področje posameznega strokovnega sveta;
  • usklajevanje in dokončno oblikovanje strokovnih smernic za posamezno strokovno področje;
  • predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini (EBM);
  • opredelitev kazalcev kakovosti s področja specialistične dejavnosti;
  • spremljanje normativov in standardov kadrovskih in materialnih virov;
  • pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ustanove, organizacije in druge naročnike, s katerimi sklene sporazum o sodelovanju;
  • sprejemanje stališč in ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil.

Pravilniki o delovanju strokovnih svetov

Pravilnik o sestavi in delovanju SS SZD (.pdf datoteka)

Poslovnik strokovnega sveta SZD (.pdf datoteka)


STROKOVNI SVET INTERNISTIČNIH STROK

Predsednik: prof. dr. Rok ACCETTO, dr. med.
Kontakt: rok.accetto@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KIRURGIJO

Predsednik: doc. dr. Vladimir SENEKOVIČ, dr. med.
Kontakt: vladimir.senekovic@kclj.si

11 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Predsednik: doc. dr. Leon MEGLIČ, dr. med.
Kontakt: leon.meglic@guest.arnes.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PEDIATRIJO

Predsednik: prof. dr. David NEUBAUER, dr. med.
Kontakt: david.neubauer@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA NEVROLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Bojana ŽVAN, dr. med.
Kontakt: bojana.zvan@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PSIHIATRIJO

Predsednik: Branko BRINŠEK, dr. med.
Kontakt: branko.brinsek@pb-begunje.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ANESTEZIOLOGIJO IN REANIMATOLOGIJO TER PERIOPERATIVNO INTENZIVNO TERAPIJO

Predsednica: doc. dr. Maja ŠOŠTARIČ, dr. med.
Kontakt: maja.sos@siol.net

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INFEKTOLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. med.
Kontakt: bojana.beovic@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ONKOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HOČEVAR, dr. med.
Kontakt: mhocevar@onko-i.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA ORTOPEDIJO

Predsednik: izr. prof. dr. Matej DROBNIČ, dr. med.
Kontakt: matej.drobnic@mf.uni-lj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA RADIOLOGIJO IN SLIKOVNO DIAGNOSTIKO

Predsednica: doc. dr. Vladka SALAPURA, dr. med.
Kontakt: salapura@siol.net

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA PATOLOGIJO IN SODNO MEDICINO

Predsednica: izr. prof. dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med.
Kontakt: metka.volavsek@mf.uni-lj.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Predsednica: izr. prof. dr. Davorina PETEK, dr. med.
Kontakt: davorina.petek@gmail.com

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OTORINOLARINGOLOGIJO

Predsednik: doc. dr. Bogdan ČIZMAREVIČ, dr. med.
Kontakt: bogdan.cizmarevic@ukc-mb.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA OFTALMOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Marko HAWLINA, dr. med.
Kontakt: marko.hawlina@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA DERMATOVENEROLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Tomaž LUNDER, dr. med.
Kontakt: tomaz.lunder@kclj.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA INTENZIVNO MEDICINO

Predsednik: prim. asist. dr. Igor MUZLOVIČ, dr. med.
Kontakt: igor.muzlovic@kclj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA STOMATOLOGIJO

Predsednica: prof. dr. Martina DREVENŠEK, dr. med.
Kontakt: martina.drevensek@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Predsednica: prim. mag. Irena Manfredo, dr. med.
Kontakt: irena.manfredo@siol.net

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA JAVNO ZDRAVJE

Predsednica: asist. mag. Pia VRAČKO, dr.med.
Kontakt: pia.vracko@gov.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA FIZIKALNO MEDICINO IN REHABILITACIJO

Predsednica: prof. dr. Helena BURGER, dr. med.
Kontakt: helena.burger@ir-rs-si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA KLINIČNO MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO

Predsednik: prof. dr. Alojz IHAN, dr. med.
Kontakt: alojz.ihan@mf.uni-lj.si

9 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Predsednica: Irena RAZBORŠEK, dr. med.
Kontakt: irena.razorsek@ztm.si

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA TRANSPLANTACIJO

Predsednica: prim. Danica AVSEC LETONJA, dr. med.
Kontakt: danica.avsec-letonja@guest.arnes.si

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MEDICINSKO GENETIKO

Predsednica: doc. dr. Karin WRITZL, dr. med.
Kontakt: karinwritzl@gmail.com

5 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA URGENTNO MEDICINO

Predsednica: mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med.
Kontakt: renata.rajapakse@gmail.com

7 članov strokovnega sveta

STROKOVNI SVET ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO

Predsednica: prof. dr. Nataša IHAN HREN, dr. med.
Kontakt: natasa.ihan-hren@mf.uni-lj.si

5 članov strokovnega sveta