Prispevki osebe admin

53. Kirurški dnevi

Datum: 10. – 11. 11. 2023
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva. Letošnji soorganizator je Strokovno združenje za ukrepe zdravstva ob množičnih nesrečah SZD.
Lokacija: Grand Hotel Portorož (dvorana Galea ali Batana)
Kotizacija: DA
Kreditne točke: DA

5. slovenski kongres paliativne oskrbe

Datum: 13.-14. 10. 2023
Ura: 9:00
Organizator: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD in Onkološki inštitut Ljubljana z Medicinsko fakulteto UM
Lokacija: Modra dvorana Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 250 EUR

Simpozij Briški izzivi

Datum: 21. 9. 2023
Ura: 15:30
Organizator: Goriško zdravniško društvo in Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko-RAK.si
Lokacija: Vila Vipolže, Goriška Brda
Kotizacija: /

Javni poziv vladi RS za ohranitev javnega zdravstva

V svojem predlogu reorganizacije zdravstvenega sistema so zdravniške organizacije, povezane v KZO, postavile na prvo mesto skrb za ohranitev in krepitev javnega zdravstva. Pozivamo Vlado RS, da nemudoma sprejme ustrezen ukrep, ki bo izenačil pogoje dela in plačilo za delo pri javnih in zasebnih izvajalcih-koncesionarjih, saj oboji črpajo javna sredstva. S tem bo Vlada RS […]