Datum: 10. – 11. 11. 2023
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva. Letošnji soorganizator je Strokovno združenje za ukrepe zdravstva ob množičnih nesrečah SZD.
Lokacija: Grand Hotel Portorož (dvorana Galea ali Batana)
Kotizacija: DA
Kreditne točke: DA

Datum: 20. oktober 2023
Ura: 09:30 – 18:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Klub Cankarjevega doma
Kotizacija: /

Datum: 20. 10. 2023
Ura: 08:00
Organizator: Slovensko zdravniško društvo
Lokacija: Grand Hotel Portorož, dvorana Galea ali Batana
Kotizacija: je ni

Datum: 13.-14. 10. 2023
Ura: 9:00
Organizator: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD in Onkološki inštitut Ljubljana z Medicinsko fakulteto UM
Lokacija: Modra dvorana Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 12. – 13. oktober 2023
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za družinsko medicino, MF UL ter Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 6. 10. – 15. 12. 2023
Ura: 09:00
Organizator: Slovenska medicinska akademija
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 700 EUR