Datum: 22. – 24. april 2021
Ura: /
Organizator: Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija:
Slovenski državljani: 350 EUR
Tuji državljani / Foreign citizens: 350 EUR
ESTES members: 300 EUR

Datum: 29. december 2020
Ura: 19:00
Organizator: Zdravniška zbornica Slovenije in Sekcija za vodenje in ekonomiko v zdravstvu, SZD
Preko spletne platforme Zoom
Kotizacija: je ni

Datum: 18. december 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 10. – 12. december 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: videokonferenca
Kotizacija: je ni

Datum: 4. december 2020
Ura: 16:30
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: preko spletne aplikacije Zoom
Kreditne točke: prijavljeno pri ZZS

Datum: 20. november 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 20- 21. november 2020
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija: SZD, videokonferenca
Kotizacija: Referenti: 70 € + DDV (velja za govorca) | Udeleženci: 120 € + DDV | Specializanti in upokojenci: 50 € + DDV | Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije
Kreditne točke: Dogodek je prijavljen pri ZZS.

Datum: 19. – 20. november 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Ramada Resort, Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 06.-07. november 2020
Ura: od 9. ure dalje
Organizator: Stomatološka sekcija SZD
Lokacija: videokonferenca
Kotizacija: od 70 do 180 EUR

Datum: 5. november 2020
Ura: 18:00
Organizator: Sekcija za vodenje in ekonomiko v zdravstvu SZD skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za management in Zavodom za razvoj zdravstvenega managementa
Lokacija: virtualna konferenca