Datum: 1. – 2. 12. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lokacija: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – velika predavalnica
Kotizacija: je ni

Datum: 18. – 19. 11. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija: Terme Dobrna, Dobrna 50, 3204 Dobrna
Kotizacija: DA
Kreditne točke: DA

Datum: 17. 11. 2022
Ura: 14:00 – 20:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 25. 10. 2022
Ura: 08:30 – 15:35
Organizator: Slovensko farmacevtsko društvo
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: 170 EUR

Datum: 21. – 22. oktober 2022
Ura: 7.30 – 19.00, 8.00 – 14.30
Organizator: Sekcija pedontologov SZD
Lokacija: Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Kotizacija: DA

Datum: 20. – 21. oktober 2022
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za družinsko medicino, MF UL ter Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Kranjska Gora
Kotizacija: 250 EUR

Datum: 15. 10. 2022
Ura: 09:00
Organizator: Zdravniško društvo Kinetika, Pod Lazami 50, 5290 Šempeter pri Gorici
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica
Kotizacija: 50 EUR

Datum: 14. – 15. 10. 2022
Ura: 9:00
Organizator: Društvo travmatologov Slovenije in Zdravniško društvo Kinetika
Lokacija: Kongresni center Perla, Nova Gorica.
Kotizacija:
– 14.10.2020 – 70 €
– 15.10.2020 – 50 €
– Oba dneva – 100 €

Datum: 14. 10. 2022
Ura: 08:00
Organizator: Slovensko zdravniško društvo
Lokacija: Grand Hotel Portorož, dvorana Galea ali Batana
Kotizacija: je ni

Datum: 20. 09. 2021
Ura: 19:30
Organizator: Zdravniško društvo Velenje
Lokacija: Hotel Paka, Velenje
Kotizacija: /