Koordinacija zdravniških organizacij je pozvala vlado RS k aktivni vključitvi predstavnikov ZZS pri pripravi zakonov in upoštevanje sklepov skupščine ZZS

Koordinacija zdravniških organizacij je v sredo, 26. junija, obravnavala izhodišča za noveliranje Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Zakon o kakovosti v zdravstvu in predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Vse zdravniške organizacije so prepričane, da je pri pripravi zakonov nujno potrebno aktivno sodelovanje predstavnikov stroke, izbranih s strani zdravniških organizacij in upoštevanje njihovih mnenj, saj navidezna vključenost ne bo prinesla rešitev, ki bodo v prid javnemu zdravstvenemu sistemu.

Zato je pozivala Vlado RS, da pri pripravi ZZDej in Zakona o kakovosti aktivno vključi predstavnike ZZS, kot to določa Zakonodaja.

Sočasno so pozvale Vlado RS, da glede na majhno volilno udeležbo in tesen rezultat posvetovalnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja skrbno premisli glede nadaljnih korakov in upošteva sklep sprejet na 113. skupščini Zdravniške zbornice Slovenije: 

»Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije nasprotuje predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v zakonodajni postopek vložila civilna družba. Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije izpostavlja 29. člen Kodeksa zdravniške etike, ki določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru.« (Glasovanje:  ZA 44, PROTI: 1, VZDRŽANI: 4)