V okviru 52. Kirurških dnevov je potekala okrogla miza na temo »Harmonizacija kurikulumov kirurških specializacij v Sloveniji z ETR UEMS«, ki so se je udeležili Bojana Beović, Dejan Bratuš, Matej Cimerman, Tina Jamšek, Samo K. Fokter, Jurij Matija Kališnik, Ivan Kneževič, Radko Komadina, Gregor Norčič, Vesna Novak Jankovič, Gregor Prosen, Vladimir Senekovič in Tina Šapec.

Posnetek okrogle mize najdete na povezavi.

V okviru 159. kongresa Slovenskega zdravniškega društva smo organizairali okroglo mizo na temo « Ali je zdravnik v Sloveniji res nosilec zdravstvene dejavnosti? Zdravnik – svobodni poklic«, ki so se jo udeležili Šime Ivanjko, Bojana Beović, Konrad Kuštrin, Marko Bitenc, Pia Vračko, Matej Cimerman, Iztok Kos in Milena Blaž Kovač. Posnetek okrogle mize najdete na povezavi.

Slovensko zdravniško društvo nasprotuje predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in zagovarja stališče etične komisije WMA, …

Zdravstvena politika že vrsto let hote ali nehote pospešuje privatizacijo javnega zdravstvenega sistema, kadrovsko siromaši javne zavode, saj tudi najboljši strokovnjaki dobivajo izzive drugod. Podcenjevanje zdravniškega dela v javnem zdravstvu vodi v upad kakovosti in večja varnostna tveganja.

Zdravnik v Sloveniji je vedno manj odgovoren nosilec dela v zdravstvu, čeprav mu to nalaga ZZdrS. Postaja vse bolj uradnik, ki mora iz meseca v mesec povečevati svojo produktivnost, predvsem na področju birokracije. Proces je prišel do skrajnega roba, od koder ne bo več poti nazaj v kakovostno, dostopno in solidarno javno zdravstvo.

Napovedana stavka zdravnikov ne sme biti razumljena kot kruhoborstvo za višje zdravniške plače, temveč kot borba za izboljšanje pogojev za delo z bolniki, za katere je zdravnik moralno, profesionalno in kazensko odgovoren!

Proces slabitve javnega zdravstva je potrebno obrniti, zato slovensko javnost pozivamo h konstruktivni podpori, pogajalce pa k hitri in razumni rešitvi. Napovedana stavka odraža nemoč zdravnikov pri zadržanju strokovnjakov v javnem sektorju!

Slovensko zdravniško društvo

Ljubljana, 3. oktober 2022

Več informacij: pr@szd.si

Ula Ukmar, 040 302 590

Slovensko zdravniško društvo podeljuje posebna priznanja članom za njihov prispevek na področju zdravstva v Sloveniji:

  • priznanje Marka Gerbca, kot najvišje odličje SZD, za izjemno delo in izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva in negovanja človeških vrednot (podeljuje se na štiri leta),
  • priznanje dr. Franca Derganca za medicinsko publicistiko (podeljuje se vsako leto),
  • priznanje dr. Antona Dolenca za izjemne dosežke s področja morale in etike.

Poleg priznanj podeljuje SZD tudi častni naziv in sicer častno članstvo.

Vabimo vas, da posredujete predloge za častne člane, Dergančevo in Dolenčevo priznanje na pr@szd.si do 22. septembra 2022, izmed katerih bo strokovna komisija izbrala prejemnike.

Zaradi spremembe Zakona v društvih (Ur.l.RS 2567/2006, Zakon o društvih, z dne 14.4.2018) je bilo Slovensko zdravniško društvo primorno spremeniti statut SZD. Predlog statuta, ki je usklajen z noveliranim Zakonom o društvih (2018), najdete na povezavi. Vse člane SZD vljudno vabimo, da podajo morebitne komentarje do 10. septembra 2022.

V Sobotni prilogi Dela je 16. aprila 2022 izšel članek z naslovom »Hipokratova prisega zdravnikom nalaga ohranjanje življenja«. Članek, katerega avtorji so Pavel Poredoš, Radko Komadina, Igor Kranjc in Igor Švab najdete tukaj.

Zdravniško društvo Maribor je v spomin zasluženim umrlim zdravnikom, ki so izgubili materialno sled na pokopališču, postavilo spomenik. Fotografije iz odprtja obeležja najdete v spodnji galeriji.

Postavitev obeležja zasluženim umrlim zdravnikom

Postavitev obeležja zasluženim umrlim zdravnikom

Postavitev obeležja zasluženim umrlim zdravnikom

Postavitev obeležja zasluženim umrlim zdravnikom

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje podaljšal rok za predložitev o strokovnem izpopolnjevanju.

Podaljšanje roka za predložitev dokazil (.pdf datoteka)

 

Priznanje Andreja Otona Župančiča se podeljuje učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem UL Medicinske fakultete za vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo, s katerim so odločilno prispevali k ugledu in prepoznavnosti UL MF.

Razpis za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča je dostopen v spodnjem dokumentu.

Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022 (.pdf datoteka)