Pogoji za delovanje medicinskih fakultet

Študij medicine je reguliran po mednarodnih standardih. Zdravniške organizacije pozdravljajo iskanje možnosti za povečan vpis na medicinskih fakultetah v Sloveniji in opozarjajo na zahtevano visoko kakovost učiteljev in kliničnih oddelkov za učenje bodočih zdravnikov.

Niti ljubljanska niti mariborska fakulteta nista dobili zahtevanih dodatnih prostorov za svojo širitev in v slovenskem prostoru z veliko težavo zagotavljata zadostno število usposobljenih učiteljev, vzgojenih v zahtevnem kliničnem okolju. Medicinska fakulteta zahteva znanstveno raziskovalno delo in mora za svojo kakovost temeljiti na dobri kliniki. Državljanom Slovenije moramo zagotoviti zdravnike z evropsko  primerljivimi standardi znanja.

Regijske bolnišnice nudijo solidno učno bazo za študij zdravstvene nege,kar ne gre enačiti s študijem medicine.

KOORDINACIJA ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO)

  • Slovensko zdravniško društvo, predsedujoči v KZO v letu 2024
  • Zdravniška zbornica Slovenije
  • FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
  • Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije