Koordinacija zdravniških organizacij opozarja, da mora biti vsak bolnik, ki potrebuje zdravljenje zaradi izražene katere koli bolezni, deležen ustreznega bolnišničnega zdravljenja kljub zaostrenim razmeram v bolnišnicah v času pandemije sars-cov-2 virusa. Ob tem se zavedamo, da so kapacitete omejene zaradi novih kadrovskih, prostorskih in logističnih potreb v covid in non-covid bolnišnicah. Zdravstveni sistem je vzpostavil delujoči sistem regijskih koordinatorjev na primarnem zdravstvenem nivoju in vzpodbuja sodelovanje z regijskimi bolnišnicami za zdravljenje vseh bolnih.

Nikakor pa bolnišnica ni prostor za ljudi, ki nimajo kliničnega poteka bolezni, ki bi zahteval hospitalizacijo, ne glede na okužbo z virusom sars-cov-2. Celo nasprotno, selitev okuženih ljudi v bolnišnice brez zdravstvene indikacije bi povečala tveganje za okužbo in razvoj bolezni pri tistih, ki hudo bolni z drugo boleznijo že ležijo v bolnišnici.

Koordinacija zdravniških organizacij ponovno opozarja na zakonsko neurejeno dolgotrajno oskrbo bolnih in starejših ljudi v Sloveniji in meni, da se z ukrepi, ko se s pomočjo že tako omejenih bolnišničnih kapacitet poskuša reševati prostorske in siceršnje pomanjkljivosti DSO, ne prispeva k boljši skrbi za starejšo populacijo.

Več informacij na:
Ula Ukmar
E: pr@szd.si
T: 040 302 590

Sporočamo, da je opravljanje specialističnih izpitov v času epidemije z virusom COVID – 19 ponovno dovoljeno, kot navaja 4. člen ODLOKA o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.

Glavna tema četrte seje Koordinacije zdravniških organizacij so bile aktualne razmere v slovenskem zdravstvu v času epidemije z virusom COVID – 19.

Izjave predsednikov organizacij na temo financiranje obveznega izobraževanja zdravnikov si ogledate tukaj.

V Koordinaciji zdravniških organizacij se v času epidemije soočamo s številnimi izzivi, med drugim tudi, kako v prihodnje ohraniti visoko raven morale zdravstvenih delavcev, da bomo zagotovili kar najboljši možen rezultat v boju z epidemijo. Številne situacije, s katerimi se dnevno srečujemo, s strani delovno – pravne zakonodaje niso predvidene, zato smo pozvali predsednika vlade in ministra za zdravje, da se čimprej uredi enoten delovno – pravni status, ki je posledica spremenjenih ukrepov dela v času epidemije.

KZO: Poziv k ureditvi delovno pravne zakonodaje zdravstvenih delavcev, april 2020 (.pdf datoteka)

Pomembno je, da zdravniška stroka tudi v kriznih razmerah, kot je epidemija z virusom COVID-19, ohranja raven komunikacije, ki je skladna s kodeksom medicinske etike. Zdravniška stroka je v teh dneh pred številnimi preizkušnjami, zato komunicirajmo skladno s kodeksom medicinske etike, tako v medijih kot tudi na družabnih omrežjih.

Predsednik Častnega razsodišča
Prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec., svet.

V Slovenskem zdravniškem društvu smo na izredni seji Glavnega strokovnega sveta obravnavali problematiko pomanjkanja kadrov, s katerim se še dodatno soočamo v epidemiji z virusom COVID – 19. S tem razlogom smo poslali poziv na Ministrstvo za zdravje, za čimprejšnjo vključitev specialistov v klinično delo.

Poziv (priponka)

Slovensko zdravniško društvo je v sredo, 25. marca, sklicalo izredno sejo Glavnega strokovnega sveta na temo »Aktualna situacija v slovenskem zdravstvu povezana s koronavirusom COVID – 19«.

Izjava za medije: Aktualna situacija v slovenskem zdravstvu povezana s koronavirusom COVID – 19 (.pdf datoteka)

 

Predsednik Častnega razsodišča Slovenskega zdravniškega društva je podal svoje stališče o situaciji povezani z virusom COVID-19.

Spoštovani kolegi!

Nekateri med vami ste že povsem v procesih zdravljenja povezanega z virusom COVID – 19 – trenutno največjim sovražnikom človeštva; drugi pa ste v pripravah svojih ustanov na čimbolj varno obravnavo teh bolnikov.

Nobenega dvoma ni, da je obravnava bolnikov okuženih z virusom COVID – 19 preizkušnja za celotno družbo, še najbolj pa za zdravstvene delavce. Nanjo se nismo pripravili in nismo je želeli.
Zdravništvo je desetletja opozarjalo, da dela v slabih pogojih, da se ne vlaga v kadre in infrastrukturo, da so ustanove neustrezno zgrajene glede na znanje, ki ga ima v današnjih časih medicina. Opozarjalo je, da je ogromno težav v odzivnosti Ministrstva za zdravje, da traja in traja, preden pride kak odgovor, in to še v mirnih časih.

Mantra zadnjih vlad je bilo varčevanje in ne napredovanje. Praktično vse slovenske bolnišnice smo imele v svojih sanacijskih programih zmanjševanje zalog. Posledica vsega naštetega so se pokazale takoj.

Zaščitnih sredstev praktično nismo imeli, nekaterih bolnišnic ni mogoče deliti na čisti in nečisti del. Kadri so povsod na minimumu. Ministrstvo v prvih tednih praktično ni komunciralo z zavodi, oziroma vsaj ne toliko, kot so zavodi potrebovali – to se je v zadnjem tednu močno popravilo.
Posledica vsega tega bodo izjemne etične stiske posameznikov in s tem zdravništva samega. Kako zdraviti brez opreme, kako se odločati ob nezmožnosti oskrbe vseh bolnikov.

Kriza pokaže vse razpoke tudi znotraj ekip. Ekipe, ki so bile pred krizo v dobrih medsebojnih odnosih bodo lažje zmogle – ekipe, kjer so bili že pred krizo primeri za Častno razsodišče Slovenskega zdravniškega društva, pa bodo potencirale svoje težave.

Že sedaj se kaže velika moč in solidarnost zdravništva. Strokovno ustrezno pripravljeno bo kos izzivu, ki je pred nami. In želim, da bomo izkušnje iz krize ter vzroke zanjo analizirali po krizi.
Takrat bo čas za opozarjanje na napake, tudi glede na ceno, ki jo bomo nedvoumno plačali.
Tudi Častno razsodišče se bo vključilo, ko se bodo analizirale neprimerne obtožbe izrečene proti zdravništvu v prvih dneh krize.

Prim. dr. viš. pred. Teodor Pevec, dr. med., svetnik
Predsednik Častnega razsodišča

Splošna bolnišnica Celje je v sodelovanju s podjetjem Smart Naris pripravila video posnetke za interno izobraževanje zaposlenih v povezavi z virusom COVID – 19.

COVID – 19

Plinska analiza arterijske krvi PAAK

Terapija s kisikom in prepoznavanje dihalne stiske

Postopek oblačenja osebne varovalne opreme

Postopek odstranjevanja osebne varovalne opreme

Nadevanje zaščitne maske FFP3

Na KO za perinatologijo so na podlagi sedaj objavljenih priporočil pripravili priporočila za nosečnice in priporočila za obravnavo nosečnic / porodnic / otročnic in novorojenčkov v povezavi s COVID – 19

Priporočila za nosečnice v povezavi s COVID – 19 (.docx datoteka)

Priporočila za obravnavo nosečnic / porodnic / otročnic in novorojenčkov v povezavi s COVID – 19 (.docx datoteka)