Prispevki osebe admin

Alergija v stomatologiji

Datum: 13. april 2022
Ura: 13:00 – 20:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD v sodelovanju s stomatološkimi strokovnimi združenji
Lokacija: Hotel Mons, Ljubljana

Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022

Priznanje Andreja Otona Župančiča se podeljuje učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem UL Medicinske fakultete za vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo, s katerim so odločilno prispevali k ugledu in prepoznavnosti UL MF. Razpis za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča je dostopen v spodnjem dokumentu. Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022 (.pdf […]

Razpis za Lavričeva priznanja za študijsko leto 2021/2022

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji ter organizacijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir pedagoškega dela na UL MF. Razpis za Lavričevo priznanje za študijsko leto 2021/2022 je dostopen v spodnjem dokumentu. Razpis za Lavričeva priznanja za študijsko leto […]