XV. kongres Slovenskega zdravniškega društva

V letu 2020 smo XV. KONGRES in 157. (volilno) SKUPŠČINO SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA izpeljali preko videokonference.

Predstavitve in posnetke predstavitev stanovske teme »Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela« in strokovne teme »Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020« najdete na povezavi.

V okviru XV. KONGRESA smo podelili tudi Dergančeva in Gerbčeva priznanja, častna članstva in primariate. Posnetek razglasitve si lahko ogledate na posnetku.

Predstavitve in posnetki predstavitev

STANOVSKA TEMA: Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela

Prof. dr. Bojana Beović,  Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine

Doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, strokovna direktorica UKC Ljubljana

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor  UKC Maribor

Asist. Franci Vindišar, strokovni direktor SB Celje

  • Predstavitev
  • Posnetek predstavitve

STROKOVNA TEMA: Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020

Doc. dr. Maja Šoštarič, Starostnik in zdravstveni sistem v letu 2020

Gregor Veninšek, Zgodovina geriatrične medicine

Apolonija Steinmann, Preventiva staranja

Prof. dr. Mišo Šabovič, Zdravo staranje

Prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Javnozdravsteni vidiki staranja in starajoče se družbe

Izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, Obravnava starostnika v luči kompetenc družinske medicine

Izr. prof. dr. Juš Kšela, Srčne operacije pri osemdesetletnikih

Asist. mag. Mateja Lopuh, Paliativno načrtovanje v obravnavi starostnika

Izr. prof. dr. Miran Brvar, Matej Dobravc Verbič, Zdravljenje z zdravili pri starostnikih

GERBČEVA in DERGANČEVA PRIZNANJA, ČASTNA ČLANSTVA IN PRIMARIATI (Sabina Dietner, dr. med.)