Prijavnica za 50. kirurške dneve

Prijavljam se kot študent

DANE

Če ste študent, spodnjih polj ni potrebno izpolnjevati!

Opomba: Napišite točne podatke zavoda/podjetja/zasebnika/individualnega plačnika, na katerega bo naslovljen račun za plačilo kotizacije.