Datum: 29. december 2020
Ura: 19:00
Organizator: Zdravniška zbornica Slovenije in Sekcija za vodenje in ekonomiko v zdravstvu, SZD
Preko spletne platforme Zoom
Kotizacija: je ni

Datum: 18. december 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Vabljeni na ogled “youtube stream-a”, ki se bo odvijal na 24. sodobni interni medicini od 14. do 17. ure.

V torek, 15. decembra sta Slovensko zdravniško društvo in Slovenska medicinska akademija organizirali novinarsko konferenco na temo Umrljivost »Z« in »OD« covid – 19, ki si jo lahko ogledate na povezavi.

Datum: 10. – 12. december 2020
Ura: 09:00
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: videokonferenca
Kotizacija: je ni

Datum: 4. december 2020
Ura: 16:30
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: preko spletne aplikacije Zoom
Kreditne točke: prijavljeno pri ZZS

V Slovenskem zdravniškem društvu bomo za člansko leto 2021 izdelali članske izkaznice, ki bodo vsebovale tudi akademske nazive, skladne z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih. Zato smo pripravili spletni obrazec in prosimo, da ga izpolnite najkasneje do 30. novembra 2020. S članskimi izkaznicami v Sloveniji in tujini izkazujete članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu, ki je član World Medical Association.

Prav tako bo z letom 2021 članom SZD dostopna le spletna izdaja Zdravniškega vestnika, ki je že sedaj vidna na spletni strani Slovenskega zdravniškega društva na povezavi https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest.

V kolikor bi želeli prejemati tudi tiskano različico, je potrebno doplačilo k članarini v višini 20,00 EUR/leto.

Prosimo vas, da v spletnem obrazcu označite, ali bi želeli prejemati tudi tiskano izdajo Zdravniškega vestnika.

Spletni obrazec najdete na povezavi.

V torek, 17. novembra 2020, so potekali 62. Tavčarjevi dnevi.

Do zbornika in izbranih poglavij iz interne medicine 2020 lahko dostopate na povezavi, do prenosa predavanj pa na povezavi.

Datum: 20. november 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 20- 21. november 2020
Ura: 08:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM ter kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija: SZD, videokonferenca
Kotizacija: Referenti: 70 € + DDV (velja za govorca) | Udeleženci: 120 € + DDV | Specializanti in upokojenci: 50 € + DDV | Študenti MF so oproščeni plačila kotizacije
Kreditne točke: Dogodek je prijavljen pri ZZS.