Pomembno je, da zdravniška stroka tudi v kriznih razmerah, kot je epidemija z virusom COVID-19, ohranja raven komunikacije, ki je skladna s kodeksom medicinske etike. Zdravniška stroka je v teh dneh pred številnimi preizkušnjami, zato komunicirajmo skladno s kodeksom medicinske etike, tako v medijih kot tudi na družabnih omrežjih.

Predsednik Častnega razsodišča
Prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec., svet.

V Slovenskem zdravniškem društvu smo na izredni seji Glavnega strokovnega sveta obravnavali problematiko pomanjkanja kadrov, s katerim se še dodatno soočamo v epidemiji z virusom COVID – 19. S tem razlogom smo poslali poziv na Ministrstvo za zdravje, za čimprejšnjo vključitev specialistov v klinično delo.

Poziv (priponka)

Slovensko zdravniško društvo je v sredo, 25. marca, sklicalo izredno sejo Glavnega strokovnega sveta na temo »Aktualna situacija v slovenskem zdravstvu povezana s koronavirusom COVID – 19«.

Izjava za medije: Aktualna situacija v slovenskem zdravstvu povezana s koronavirusom COVID – 19 (.pdf datoteka)

 

Predsednik Častnega razsodišča Slovenskega zdravniškega društva je podal svoje stališče o situaciji povezani z virusom COVID-19.

Spoštovani kolegi!

Nekateri med vami ste že povsem v procesih zdravljenja povezanega z virusom COVID – 19 – trenutno največjim sovražnikom človeštva; drugi pa ste v pripravah svojih ustanov na čimbolj varno obravnavo teh bolnikov.

Nobenega dvoma ni, da je obravnava bolnikov okuženih z virusom COVID – 19 preizkušnja za celotno družbo, še najbolj pa za zdravstvene delavce. Nanjo se nismo pripravili in nismo je želeli.
Zdravništvo je desetletja opozarjalo, da dela v slabih pogojih, da se ne vlaga v kadre in infrastrukturo, da so ustanove neustrezno zgrajene glede na znanje, ki ga ima v današnjih časih medicina. Opozarjalo je, da je ogromno težav v odzivnosti Ministrstva za zdravje, da traja in traja, preden pride kak odgovor, in to še v mirnih časih.

Mantra zadnjih vlad je bilo varčevanje in ne napredovanje. Praktično vse slovenske bolnišnice smo imele v svojih sanacijskih programih zmanjševanje zalog. Posledica vsega naštetega so se pokazale takoj.

Zaščitnih sredstev praktično nismo imeli, nekaterih bolnišnic ni mogoče deliti na čisti in nečisti del. Kadri so povsod na minimumu. Ministrstvo v prvih tednih praktično ni komunciralo z zavodi, oziroma vsaj ne toliko, kot so zavodi potrebovali – to se je v zadnjem tednu močno popravilo.
Posledica vsega tega bodo izjemne etične stiske posameznikov in s tem zdravništva samega. Kako zdraviti brez opreme, kako se odločati ob nezmožnosti oskrbe vseh bolnikov.

Kriza pokaže vse razpoke tudi znotraj ekip. Ekipe, ki so bile pred krizo v dobrih medsebojnih odnosih bodo lažje zmogle – ekipe, kjer so bili že pred krizo primeri za Častno razsodišče Slovenskega zdravniškega društva, pa bodo potencirale svoje težave.

Že sedaj se kaže velika moč in solidarnost zdravništva. Strokovno ustrezno pripravljeno bo kos izzivu, ki je pred nami. In želim, da bomo izkušnje iz krize ter vzroke zanjo analizirali po krizi.
Takrat bo čas za opozarjanje na napake, tudi glede na ceno, ki jo bomo nedvoumno plačali.
Tudi Častno razsodišče se bo vključilo, ko se bodo analizirale neprimerne obtožbe izrečene proti zdravništvu v prvih dneh krize.

Prim. dr. viš. pred. Teodor Pevec, dr. med., svetnik
Predsednik Častnega razsodišča

Splošna bolnišnica Celje je v sodelovanju s podjetjem Smart Naris pripravila video posnetke za interno izobraževanje zaposlenih v povezavi z virusom COVID – 19.

COVID – 19

Plinska analiza arterijske krvi PAAK

Terapija s kisikom in prepoznavanje dihalne stiske

Postopek oblačenja osebne varovalne opreme

Postopek odstranjevanja osebne varovalne opreme

Nadevanje zaščitne maske FFP3

Datum: 20. marec 2020
Ura: 20:00
Organizator: Zdravniško društvo Celje, Zdravniško društvo Maribor, Koroško zdravniško društvo in Zdravniško društvo Velenje pod pokroviteljstvom termalnega zdravilišča Terme Dobrna d.d.
Lokacija: Terme Dobrna, Hotel Vita, Kavarna May
Vstopnina: 40 EUR / osebo

Datum: 20. marec 2020
Ura: 12:00
Organizator: Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Sekcija za klinično nevrofiziologijo SZD
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: /

Datum: 13. – 14. marec 2020
Ura: 17:00
Organizator: Slovensko združenje za akupunkturo
Lokacija: Thermana Laško
?

Datum: 13. – 14. marec 2020
Ura: /
Organizator: MZ, Urad RS za kemikalije (URSK) v sodelovanju s Sekcijo MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: je ni

Na KO za perinatologijo so na podlagi sedaj objavljenih priporočil pripravili priporočila za nosečnice in priporočila za obravnavo nosečnic / porodnic / otročnic in novorojenčkov v povezavi s COVID – 19

Priporočila za nosečnice v povezavi s COVID – 19 (.docx datoteka)

Priporočila za obravnavo nosečnic / porodnic / otročnic in novorojenčkov v povezavi s COVID – 19 (.docx datoteka)