Mnenje predsednika častnega razsodišča SZD o situaciji povezani z virusom COVID-19

Predsednik Častnega razsodišča Slovenskega zdravniškega društva je podal svoje stališče o situaciji povezani z virusom COVID-19.

Spoštovani kolegi!

Nekateri med vami ste že povsem v procesih zdravljenja povezanega z virusom COVID – 19 – trenutno največjim sovražnikom človeštva; drugi pa ste v pripravah svojih ustanov na čimbolj varno obravnavo teh bolnikov.

Nobenega dvoma ni, da je obravnava bolnikov okuženih z virusom COVID – 19 preizkušnja za celotno družbo, še najbolj pa za zdravstvene delavce. Nanjo se nismo pripravili in nismo je želeli.
Zdravništvo je desetletja opozarjalo, da dela v slabih pogojih, da se ne vlaga v kadre in infrastrukturo, da so ustanove neustrezno zgrajene glede na znanje, ki ga ima v današnjih časih medicina. Opozarjalo je, da je ogromno težav v odzivnosti Ministrstva za zdravje, da traja in traja, preden pride kak odgovor, in to še v mirnih časih.

Mantra zadnjih vlad je bilo varčevanje in ne napredovanje. Praktično vse slovenske bolnišnice smo imele v svojih sanacijskih programih zmanjševanje zalog. Posledica vsega naštetega so se pokazale takoj.

Zaščitnih sredstev praktično nismo imeli, nekaterih bolnišnic ni mogoče deliti na čisti in nečisti del. Kadri so povsod na minimumu. Ministrstvo v prvih tednih praktično ni komunciralo z zavodi, oziroma vsaj ne toliko, kot so zavodi potrebovali – to se je v zadnjem tednu močno popravilo.
Posledica vsega tega bodo izjemne etične stiske posameznikov in s tem zdravništva samega. Kako zdraviti brez opreme, kako se odločati ob nezmožnosti oskrbe vseh bolnikov.

Kriza pokaže vse razpoke tudi znotraj ekip. Ekipe, ki so bile pred krizo v dobrih medsebojnih odnosih bodo lažje zmogle – ekipe, kjer so bili že pred krizo primeri za Častno razsodišče Slovenskega zdravniškega društva, pa bodo potencirale svoje težave.

Že sedaj se kaže velika moč in solidarnost zdravništva. Strokovno ustrezno pripravljeno bo kos izzivu, ki je pred nami. In želim, da bomo izkušnje iz krize ter vzroke zanjo analizirali po krizi.
Takrat bo čas za opozarjanje na napake, tudi glede na ceno, ki jo bomo nedvoumno plačali.
Tudi Častno razsodišče se bo vključilo, ko se bodo analizirale neprimerne obtožbe izrečene proti zdravništvu v prvih dneh krize.

Prim. dr. viš. pred. Teodor Pevec, dr. med., svetnik
Predsednik Častnega razsodišča