Obravnava COVID – 19 pacientov in zdravljenje s kisikom

Splošna bolnišnica Celje je v sodelovanju s podjetjem Smart Naris pripravila video posnetke za interno izobraževanje zaposlenih v povezavi z virusom COVID – 19.

COVID – 19

Plinska analiza arterijske krvi PAAK

Terapija s kisikom in prepoznavanje dihalne stiske

Postopek oblačenja osebne varovalne opreme

Postopek odstranjevanja osebne varovalne opreme

Nadevanje zaščitne maske FFP3