Usposabljanje ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi snovmi (NNS) 2022

Datum:19.-21. maj 2022
Ura:/
Organizator:Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s Sekcijo UZVN/MRMI Slovenija pri SZD
Lokacija:Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, Novo mesto
Kotizacija:Kotizacije ni

Vabilo na usposabljanje

UKREPANJE SLUŽB NMP V NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI (NNS) 2022

Reševanje v nesreči z nevarnimi snovmi zahteva od zdravstvenega osebja dodatna znanja, saj obstaja veliko tveganje, da postanejo žrtve tudi sami reševalci. Ministrstvo za zdravje daje velik poudarek strokovnemu razvoju sistema nujne medicinske pomoči (NMP) in usposabljanju zdravstvenih delavcev za ukrepanje ob velikih nesrečah z nevarnimi snovmi. Zato je tudi letos za organizacijo in izvedbo usposabljanja za ukrepanje služb NMP v nesrečah z NNS 2022 izbralo Slovensko zdravniško društvo, sekcijo MRMI. S tem usposabljanjem želimo vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo NMP, seznaniti z varnim pristopom na mesto nesreče z nevarno snovjo, uporabo osebne varovalne opreme, s posebnostmi obravnave ponesrečencev, ki so bili izpostavljeni nevarnim snovem in z načinom organizacije reševanja velikih nesreč.

Na letošnjem usposabljanju bomo poleg predstavitve teoretičnih osnov ionizirajočega sevanja pričeli tudi z delavnicami meritve radiološke kontaminacije, hitrosti doze in predstavili načela optimizacije v radioloških oziroma jedrskih nesrečah.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah – zlasti zaposlenim/dežurajočim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. v urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice ter vsem za varnost odgovornim v vseh zavodih, ki opravljajo dejavnost NMP.

Termin in lokacija: Usposabljanje bo predvidoma trajalo 3 dni. Večina obveznega teoretičnega izobraževanja bo potekala preko spletne učilnice v četrtek, 19. maja 2022, praktične delavnice in simulacijska vaja ter preizkus znanja pa 20. in 21. maja 2022 v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26.

Organizator/izvajalec: Slovensko zdravniško društvo,  Sekcija UZVN/MRMI Slovenija.

Kotizacije ni. Za prehrano bo poskrbljeno, za prevoz in morebitno namestitev pa poskrbite sami.

Udeleženci bodo dobili licenčne točke.

Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

Prijave bomo zbirali od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 na spletni strani SZD: https://forms.gle/rVLm3Vwu3DAXJNfN9

Ob prijavi je potrebno za vsakega udeleženca sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naziv ustanove, kontaktna oseba, poklic, delovno mesto, e-mail, telefon, naslov bivališča, datum rojstva in številka osebnega dokumenta.

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico). Udeležba bo mogoča ob upoštevanju takrat veljavnih navodil za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni.

Potrditev, da ste med udeleženci usposabljanja NNS 2022, boste prejeli do 5. maja 2022 po e-pošti – obvezno navedite točen e – naslov vsakega udeleženca!

Program usposabljanja: https://www.szd.si/wp-content/uploads/2022/04/Program-NNS-2022-preliminarni-.pdf

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com.

dr. Lucija Šarc, dr. med
Vodja izobraževanja UZVN/MRMI Slovenija