Kirurški dnevi, ki jih je Katedra za kirurgijo MF UL organizirala že oseminštiridesetič, …

Datum: 21. november 2018
Ura: 16:00
Organizator: Komisija za strokovno-etična vprašanja UKC Ljubljana
Lokacija: Univerzitetni klinični center Ljubljana, predavalnica 1
Kotizacija: je ni

Datum: 20. 11. 2018
Ura: 19:30
Organizator: ZD Velenje
Lokacija: Hotel Paka, Velenje
Kotizacija: ?

Datum: 17. 11. 2018
Ura: 08:50
Organizator: Alergološka in imunološka sekcija SZD
Lokacija: Medicinska fakulteta v Ljubljani
Kotizacija: je ni

Datum: 16. – 17. 11. 2018
Ura: 09:00
Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM in z Združenjem kirurgov SZD
Lokacija: Portorož
Kotizacija: 50-120 EUR + DDV

Na seznamu upravičencev je tudi Zveza društev Slovensko zdravniško društvo.

Kirurški dnevi, ki jih Katedra za kirurgijo MF UL pripravlja letos že oseminštiridesetič, predstavljajo enega večjih strokovnih sestankov v regiji, v Sloveniji pa največji letni zbor kirurgov vseh strok. Nekoč je bil dvodnevni simpozij edini stik med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravstvom, zastavil ga je pred več kot pol stoletja pokojni prof. dr. Pavle Kornhauser, njegovo delo pa je nato dolga leta nadaljeval prof. dr. Vladimir Smrkolj. Generacijam kirurških specializantov je zbornik vsakoletnih Kirurških dnevov pomenil učno gradivo pred specialističnim izpitom. Z razvojem informacijskih tehnologij so nova znanja z lahkoto dostopna preko računalnikov in aplikacij na pametnih telefonih, vendar strokovnjaki napovedujejo, da se bo v tekmi z informacijsko tehnologijo pisana beseda ohranila. Če je zapisana v slovenskem jeziku, ima še mnogo širši simbolni pomen in vrednost.

Nasledniki profesorjev Kornhauserja in Smrkolja se trudimo, da bi ohranili visok akademski nivo dvodnevnega interdisciplinarnega srečanja, hkrati pa s praktičnimi strokovnimi rešitvami delovali povezovalno med kirurgi, anesteziologi, splošnimi zdravniki, specialisti in specializanti vseh treh strok, ki se pri svojem delu srečujejo s kirurško bolnim bolnikom. Sodobne tehnologije in vse večja subspecializacija drobijo tudi kirurške sestanke, zato smo letošnji koncept strokovnega srečanja dopolnili tako, da smo v  krovnem Združenju kirurgov Slovenskega zdravniškega društva, ki povezuje 21 kirurških strokovnih sekcij in združenj, kot partnerski soorganizatorici povabili tudi Katedro za kirurgijo MF v Ljubljani in Mariboru. V okviru letošnjih Kirurških dnevov bo Združenje kirurgov SZD izvedlo tudi volilno skupščino, ki jo pripravlja vsaka štiri leta.

16. in 17. novembra 2018 smo v kongresnem centru Grand hotela LifeClass v Portorožu izbranim vabljenim predavateljem iz Slovenije priključili vabljene predavatelje iz Nemčije in Hrvaške.

 

Veselimo se tvorne strokovne konference in prijetnega druženja,

prof. dr. Radko Komadina, predsednik organizacijskega odbora Kirurških dnevov

Datum: 09. – 10. 11. 2018
Ura: /
Organizator: /
Lokacija: Grand Hotel Union, Ljubljana
Kotizacija: ?

Datum: 08. – 10. 11. 2018
Ura: 10:00
Organizator: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lokacija: Kongresni center St. Bernardin, Grand hotel Bernardin
Kotizacija: od 25 EUR do 300 EUR + DDV (prijave po 20. 10. 2018)