Spoštovani,

v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki gre sicer v celoti v proračun države, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Na seznamu upravičencev je tudi Zveza društev Slovensko zdravniško društvo.

Kako nameniti del dohodnine?

A) Postopek s pošiljanjem izjave po pošti

Finančna Uprava RS (FURS) je na spletni strani objavila obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, ki ga je potrebno ustrezno izpolniti. Za poenostavitev v prilogi objavljamo predizpolnjen obrazec  z že vpisano davčno številko SZD-a, kamor le še dopišete svoje podatke, ga podpišete in pošljete po pošti. Pošljete ga lahko na vašo izpostavo davčnega urada, lahko pa tudi kar na naš naslov:

Zveza društev Slovensko zdravniško društvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

B) Postopek preko spleta z uporabo sistema eDavki (za uporabnike sistema eDavki s kvalificiranim digialnim podpisom)

  • Prijavite se na spletni strani eDavki
  • 
Izberite: Dokumenti: Nov dokument
  • 
Med dokumenti področja Dohodnina izberite dokument “Doh-Don: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije”
  • 
Vnesite davčno številko upravičenca (Zveza društev Slovensko zdravniško društvo): SI 21976562
  • 
Vnesite odstotek dohodnine, ki bi jo želeli nameniti (%): 0,5
  • Potrdite obrazec z gumbom “Oddaj vlogo”
  • Podpišite dokument z digitalnim podpisom kot vse ostale vloge na strani eDavki. V posebnem polju se pokaže varnostna koda, ki jo prepišete v ustrezno polje in pritisnete gumb Podpis.

Rok za oddajo zahtevka: Davčni urad upošteva podatke, s katerimi razpolaga na zadnji dan enoletnega obračunskega obdobja, torej 31. decembra. Vaša odločitev bo veljavna do preklica.

Vnaprej hvala za izkazano zaupanje,

Radko Komadina, predsednik

Leon Herman, generalni sekretar