XLVIII. Kirurški dnevi – Nove tehnologije v kirurgiji

Minimalno invazivne in hibridne metode
(s sočasno volilno skupščino Združenja kirurgov SZD 16.11.2018)

Datum:16. – 17. november 2018
Ura:09:00
Organizator:Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM in z Združenjem kirurgov SZD
Lokacija:Kongresni center Grand hotela Portorož
Kotizacija:50 EUR + DDV (specializanti in upokojeni zdravniki)
70 EUR + DDV (referenti)
120 EUR + DDV (ostali)

Število poslušalcev: neomejeno

Vsebina in vrsta strokovne prireditve: strokovni sestanek

Komu je namenjena:

– specialistom in specializantom operativnih strok, anesteziologom, družinskim zdravnikom, intenzivistom

Organizator: Katedra za kirurgijo MF UL v sodelovanju s Katedro za kirurgijo MF UM in z Združenjem kirurgov SZD

Predstavnik: Red. prof. dr. Radko Komadina, dr.med., svétnik

Naslov za pošiljanje prijav: sbcrdi@guest.arnes.si

Informacije, kontaktne osebe:

– R. Komadina (sbcrdi@guest.arnes.si)

Št. faksa kontaktne osebe: 03/423-3899

Višina kotizacije: 120 € + DDV

Za referente: 70 € + DDV

Za specializante in upokojene zdravnike: 50 € + DDV

Oproščeni kotizacije: študenti MF

Kotizacija vključuje kongresno gradivo, zbornik vabljenih predavanj, okrepčila s kavo v odmorih

(Kotizacija bo plačljiva po predhodno izstavljenem računu SZD)

Program ( .pdf datoteka)

Vabilo razstavljalcem ( .pdf datoteka)

Prijavnica ( .doc datoteka)

Zbornik – kirurški dnevi 2018 ( .pdf datoteka)