4. strokovno srečanje Združenja za pretočno citometrijo

Datum:17. november 2018
Ura:08:50
Organizator:Alergološka in imunološka sekcija SZD
v sodelovanju z Združenjem za pretočno citometrijo
Lokacija:Srednja predavalnica Medicinske fakultete v Ljubljani
Kotizacija:je ni

Alergološka in imunološka sekcija SZD v sodelovanju z Združenjem za pretočno citometrijo organizira jesensko srečanje Alergološke sekcije:

4. strokovno srečanje Združenja za pretočno citometrijo,

ki bo 17. novembra, v srednji predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani.

Pretočna citometrija v alergologiji in pulmologiji

Flow Cytometry in Pulmonology and Allergology

Program za soboto, 17. novembra 2018, je sledeč:

 • 08:00 Registracija
 • 08:15-08:50 Renato Eržen, Mojca Bizjak, Matija Rijavec: EAACI po EAACI
 • 08:50-09:30 Peter Korošec: BAT osnove, markerji, alergeni in analiza
 • 09:30-10:00 Julij Šelb in Peter Kopač: Uporabnost BAT pri preobčutljivosti za strup kožekrilcev: napoved teže reakcije in zapletov imunoterapije
 • 10:00-10:20 Satelitski simpozij GlaxoSmithKline
 • 10:20-10:40 Odmor s kavo
 • 10:40-11:00 Tina Vesel Tajnšek: Uporabnost BAT pri diagnostiki alergij za zdravila
 • 11:00-11:20 Ana Koren: Novi metodološki BAT pristopi: avtomatizirana pretočno citometrična analize in fluorescenčno označevanje alergenov
 • 11:20-12:00 Rajia Bahri: Mast cell activation test (MAT): a novel approach in the diagnosis of allergic disease and anaphylaxis
 • 12:00-12:30 Satelitski simpozij Ewopharma
 • 12:30-13:15 Odmor za kosilo

 • 13:15-13:45 Matija Rijavec: Imunofenotipizacija v BAL: metodologija, markerji in analiza
 • 13:45-14:05 Katarina Osolnik: Klinična uporabnost imunofenotipizacije v BAL
 • 14:05-14:20 Irena Šarc: Imunofenotipizacija pljučnih tkivnih limfocitov pri bolnikih s terminalnim KOPB
 • 14:20-14:35 Tanja Soklič Košak: Imunofenotipizacija tkivnih limfocitov pri bolnikih s polipoznim in nepolipoznim kroničnim rinosinuzitisom
 • 14:35 Zaključek.

Kotizacije ni.

Prijave na irena.dolhar@klinika-golnik.si