60. Tavčarjevi dnevi

Datum:08. – 10. november 2018
Ura:10:00
Organizator:Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lokacija:Kongresni center St. Bernardin, Grand hotel Bernardin
Kotizacija:študenti 5., 6. letnika in upokojenci: 25 EUR + DDV
specializanti, mladi raziskovalci: 160 EUR + DDV
zdravniki: 300 EUR + DDV
**prijave po 20.10.2018

Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov medicine. Vedno znova pomenijo predstavljene teme odlično priložnost za dodatno osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na strokovni izpit za pripravnike/sekundarije in repetitorij izbranih tem za specializante interne medicine, pa tudi vse zdravnike drugih specialnosti, ki prihajajo vsakodnevno v stik z interno medicino.