Izšel je Zbornik predavanj XLVIII. Podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike

Kirurški dnevi, ki jih je Katedra za kirurgijo MF UL organizirala že oseminštiridesetič, predstavljajo enega večjih strokovnih sestankov v regiji, v Sloveniji pa največji letni zbor kirurgov vseh strok. Generacijam kirurških specializantov je zbornik vsakoletnih Kirurških dnevov pomenil učno gradivo pred specialističnim izpitom.

Ob dogodku je izšel tudi Zbornik predavanj XLVIII. Podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, ki je dostopen na tem naslovu.