Stališče do homeopatije ni skladno s Kodeksom medicinske etike

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, v torek, 10. februarja 2015 je prof. dr. Miran Kenda, dr.med., opozoril na nedavno sprejeto odločitev na 73. skupščini ZZS (17.12.2014) v vezi homeopatije – sklep št. 9: »Skupščina ZZS predlaga MZ, da se predpisi spremenijo tako, da zgolj ukvarjanje s homeopatsko dejavnostjo ni razlog za odvzem zdravniške licence.«

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je sprejeti sklep zelo ohlapen in všečen javnemu mnenju in političnim interesom in ga mediji dodobra popularizirajo. Dejstvo pa je, da je strokovna javnost veliko bolj zadržana, vključno z državno KME, ki jo vodi doc.dr. Božidar Voljč. Prof. Poredoš je povedal, da se je udeležil seje Odbora za zdravstvo pri DZ in skozi razpravo se je pokazalo, da je slovenski prostor tudi glede evtanazije izrazito razdeljen. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Sprejeta priporočila ZZS v zvezi s homeopatijo (73 skupščina ZZS- sklep št. 9) niso skladna s Kodeksom medicinske etike.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.