Skupščina SZD bo 14. in 15. oktobra 2016

Na 14. redni seji Glavnega odbora SZD (GO), ki je bila v četrtek, 23. junija 2016, je predsednik SZD prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., seznanil prisotne, da bo XIV. kongres in 153. redna – letos tudi volilna – skupščina SZD 14. in 15. oktobra 2016 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani.

Strokovna tema bo Izzivi pri obvladovanju nalezljivih bolezni. Organizirana bo tudi okrogla miza s stanovsko temo, uvodničarji bodo s področja etike, prava, predstavljen pa bo tudi klinični vidik. Letošnji kongres se bo zaključil z volitvami, volilo se bo predsednika, dva podpredsednika (eden iz vrst stomatologov, razen če je predsednik stomatolog), generalnega sekretarja, tri člane nadzornega odbora in pet članov častnega razsodišča SZD. Volijo elektorji, ki jih imenujejo regijska zdravniška društva, in sicer 1 (enega) na 50 (petdeset) članov. Organizirana bosta tudi imenovanje častnih članov in podelitev priznanja »Marka Gerbca« in priznanja »dr. Franca Derganca«.

Program (.doc datoteka)

Kandidacijski postopek (.doc datoteka)

Razpis za priznanja (.doc datoteka)