Volilna skupščina Kancerološkega združenja SZD

V četrtek, 18. junija 2015, bo ob 15.00 v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana potekala volilna skupščina Kancerološkega združenja SZD.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo predsednika združenja
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Volitve novih članov organov združenja:
    – Volitve novih članov upravnega odbora (predsednik, podpredsednik, blagajnik)
    – Volitve novih članov nadzornega odbora (predsednik, člani)
  5. Razno