Sekcija za medicinsko izvedeništvo in zavarovalniško medicino SZD

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 je GSS sprejel sklep, v katerem podpira ustanovitev sekcije vendar pod spremenjenim imenom, ki jasno opredeljuje, da gre za izvedeništvo v okviru zavarovalništva in ne sodno izvedeništvo. Predlagano ime je : Sekcija za medicinsko izvedeništvo in zavarovalniško medicino SZD.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.