Podpredsednik GSS je prof. dr. Ljubo Marion

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 so člani sprejeli sklep, da se za podpresednika GSS imenuje Prof.dr. Ljuba Marion-a.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.