Priznanje za častnega člana SZD prejela prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik in dr. Božidar Voljč, dr. med.

Slavnostni večer 154. skupščine SZD – podelitev priznanj častnim članom SZD in primariatov

Na slavnostnem dogodku v okviru 154. skupščine Slovenskega zdravniškega društva sta priznanje za častnega člana prejela prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik indr. Božidar Voljč, dr. med.

Prof. dr. David B. Vodušek, dr. med., višji svetnik je specialist nevrolog in klinični nevrofiziolog, konzultant in konziliarni nevrolog doma in v tujini, izvedenec za strokovni nadzor pri Ministrstvu za zdravstvo, Izvedenec za strokovni nadzor s svetovanjem pri Zdravniški zbornici Slovenije in sodni izvedenec. Od leta 1976 dalje je bil zaposlen na Univerzitetnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je kot strokovni direktor vodil med letoma 1991 in 1996. Od leta 1996 dalje pa je bil tudi je strokovni direktor Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Je predavatelj na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter gostujoči asistent in profesor v ZDA. Med leti 2003 in 2007 je bil predstojnik katedre za nevrologijo MF UL, med leti 2004 in 2008 pa predstojnik Odseka za splošno medicino MF UL. Od leta 1995 in vse do danes je koordinator predmeta Nevrološke vede. Imenovan je bil za člana Glavnega strokovnega sveta Slovenskega Zdravniškega društva (GSS SZD – v tretjem mandatu), za podpredsednika GSS SZD (2001 – 2008), predsednika GSS SZD (2008 – 2014) za člana Razširjenega strokovnega kolegija za nevrologijo (1992 – 2017); predsednika tega kolegija (1992 -1999) ter za člana Zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje (2006 – 2010; 2015 – ).

Dr. Božidar Voljč, dr. med. je specialist družinske medicine in doktor medicinskih znanosti. Bil je zdravnik v Zdravstvenem domu Ribnica na Dolenjskem, direktor Zdravstvenega doma Kočevje – Ribnica, direktor Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter Minister za zdravstvo Republike Slovenije. Bil je tudi član in predsednik Stalnega odbora pri Evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije v Kopenhagnu ter član Izvršilnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi. Je predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti za področje gerontologije, član Task Forces pri AGE Platform Europe in sodeluje na področjih aktivnega in zdravega staranja.