47. kirurški dnevi – Stopnja nujnosti pri kirurškem bolniku

Datum:10 – 11. Nov 2017
Ura:/
Organizator:Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov SZD
Lokacija:Modra dvorana – Domus medica, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.
Kotizacija:/
Kreditne točke:12 kreditnih točk

Pred več kot 40 leti je prof. dr. Pavle Kornhauser pričel s Kirurškimi dnevi tedaj edine Medicinske fakultete v Sloveniji, ki so bili namenjeni interdisciplinarni izmenjavi mnenj med kirurgi in splošnimi zdravniki. Njegovo delo je nadaljeval prof. dr. Vladimir Smrkolj, tedanji predstojnik Katedre za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njuno delo nadaljujemo na Katedri za kirurgijo MF UL v sodelovanju s kirurškimi sekcijami Združenja kirurgov Slovenskega zdravniškega društva. Letos pripravljamo interdisciplinarno strokovno srečanje, namenjeno kirurgom, anesteziologom, družinskim zdravnikom, specializantom in specialistom urgentne medicine, ter specializantom in specialistom, ki se pri svojem delu srečajo s kirurško bolnim bolnikom.

Kirurške dneve 2017 bomo posvetili aktualni temi slovenskega zdravstva – dostopnosti in čakalnim dobam: analizirali bomo stopnje nujnosti pri različnih kirurških boleznih, zato pričakujemo dober obisk zdravnikov tistih medicinskih strok, ki se v vsakdanji praksi srečujejo z bolniki, ki potrebujejo kirurško zdravljenje, na napotnici označeno z nujno, hitro in redno. Pri izvedbi dvodnevnega strokovnega srečanja sodeluje Združenje kirurgov Slovenskega zdravniškega društva, ki povezuje 21 strokovnih sekcij in združenj vseh kirurških področij. S stikom med akademsko teorijo in klinično prakso želimo prispevati svoj kamenček v mozaiku klinične slike nujnega kirurškega bolnika.

Strokovno srečanje 47. kirurški dnevi – Stopnja nujnosti pri kirurškem bolniku, bo potekalo 10. in 11. novembra 2017 v kongresnem centru hotelov LifeClass v Portorožu.

ZZS bo svojim članom za dvodnevno udeležbo na letošnjem srečanju dodelila 12 kreditnih točk.

Organizacijski odbor:

  • prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
  • prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik, predstojnik Katedre za kirurgijo MF UL
  • doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
  • asist. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM, predsednik sekcije za urgentno medicino SZD