152. redna letna skupščina SZD

Na 10. redni seji Glavnega odbora SZD , ki je bila v četrtek, 12. marca 2015 so prisotni potrdili, da bo 152. redna letna skupščina SZD – 16. in 17. oktobra 2015 v Moravskih Toplicah v Hotelu Livada. Logističen del skupščine SZD bo prevzelo Pomursko zdravniško društvo. Potekala bo tudi slavnostna podelitev diplom častnim članom in primariatov. Za zagotovitev udeležbe po regijah so zadolženi predsedniki regijskih društev, ki bodo poskrbeli za razdelitev vabil in apelirali na svoje člane, da se skupščine udeležijo v čim večjem številu. Za stanovsko temo se potrdi naslov: Status mladih zdravnikov / beg možganov, strokovna tema pa bo »Etika na razpotju« . Vabilo in zloženka bosta članom še sledila.

Polona Lečnik Wallas, univ. dipl. soc.