Javna podpora Slovenskega zdravniškega društva

V slovenski družbi je poraba tobaka v vseh oblikah zdravju najbolj škodljiva razvada. Z boleznimi, ki so posledica tobačne odvisnosti izgubljamo zdravje, s prezgodnjo umrljivostjo pa številna življenja. Poraba tobaka v Sloveniji ne upada, Slovensko zdravniško društvo pa kot posebej zaskrbljujočo ocenjuje porast kajenja med žensko populacijo in mladino. Zato pozdravlja in podpira namero Ministrstva za zdravje, da poleg uvajanja določil Evropske direktive o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, predlaga še dodatne ukrepe, ki jih podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovensko zdravniško društvo želi posebej izpostaviti svojo podporo popolni prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov, uvedbi licenc za njihovo prodajo in predlogu, da se del z licencami zbranih sredstev nameni varovanju in krepitvi zdravja, prepovedi kajenja v zasebnih vozilih, če so v njih tudi otroci in najstniki, kakor tudi izenačenju elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki.

Slovensko zdravniško društvo se s tem pridružuje Ministrstvu za zdravje v njegovih usmeritvah po zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov v slovenski družbi, pri sprejemanju in obravnavi določil predlaganega Zakona po poziva poslance Državnega zbora, da v okviru demokratične razprave izkažejo svojo zavzetost in skrb za zdravje slovenskih državljanov.

Za Slovensko zdravniško društvo:

Predsednik SZD: prof. dr Pavle Poredoš, dr. med.
Predsednik Glavnega strokovnega sveta SZD: prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med.

Ljubljana , 31.03.2016