Problematika novih urgentnih centrov

Odziv je bil dober, prisotni so bili predstavniki treh največjih in regijskih urgentnih centrov ter mag. Andrej Bručan, dr. med., kot pooblaščenec Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Andrej Bručan je namreč pripravil poročilo o UC, potem ko je obiskal 10 od 12 urgentnih centrov ter se soočil z njihovimi problemi in pomanjkljivostmi. Na sestanku je bilo prisotnih nekaj predsednikov Strokovnih svetov – zastopane pa so bile vse stroke, ki sodelujejo v urgentnih centrih. Ugotovitve in izhodišča, ki so jih sprejeli, so:

  • Urgentni centri prinašajo dodano vrednost, stroka jih podpira, potrebne pa so nekatere spremembe oz. dopolnitve.
  • Urgentnih zdravnikov specialistov je veliko premalo, ZZS mora nujno povečati število mentorjev za specializacije iz urgentne medicine. Potrebno bo celo desetletje, da bo specialistov urgentne medicine dovolj in bodo v celoti lahko prevzeli delo v urgentnih centrih.
  • Ministrstvo mora takoj prekiniti s sedanjim deljenim načinom financiranja (primarna raven s pavšali, sekundarna po storitvah), ki onemogoča homogenost delovnega procesa v urgentnih centrih.
  • Določiti je treba pristojnosti specialistov družinske medicine, specialistov urgentne medicine, specialistov iz bolnišničnih specialističnih ambulant, ki se v “prehodnem obdobju” srečujejo v urgentnem centru, ter določiti meje med urgenco v urgentnih centrih in dežurno službo na primarni ravni.
  • Pediatrična urgenca po urgentnih centrih ne deluje.

Prof. dr. Radko Komadina, dr.med., svet.
Generalni sekretar SZD