V četrtek, 11. februarja 2021, bo ob 14.00 preko videokonference (platforma Zoom) potekal strokovni sestanek Gorenjskega zdravniškega društva na temo cepljenja proti novem korona virusu. Gost sestanka dr. Miha Simoniti, specialist infektolog, ki se v zadnjem času s strokovnimi sporočili pojavlja v medijih, bo spregovoril o cepljenju, cepivu in odgovarjal na vprašanja udeležencev.

V drugi točki dnevnega reda bo izveden letni občni zbor Gorenjskega zdravniškega društva, z izvolitvijo vodstva, ki bo v naslednjih 4 letih zastopalo regijsko društvo na sestankih Zveze društev – Slovenskega zdravniškega društva. Sestanek bo trajal 60 minut, udeležite se ga lahko s potrditvijo udeležbe na e-naslov pr@szd.si in posredovali vam bomo povezavo za vključitev v videokonferenco.

Gorenjsko zdravniško društvo, SZD

Delovna skupina za COVID-19 pri Evropski akademiji za nevrologijo (European Acadamy of Neurology) je pred kratkim objavila deset razlogov, zakaj se je smiselno cepiti, ne glede ali smo zdravi, ali če…


Doc. dr. Martin Rakuša, dr. med., spec. nevrol.
Oddelek za nevrološke bolezni
UKC Maribor

COVID-19 je dodobra spremenil naša življenja. Z odkritjem cepiv smo dobili močno orožje v boju z epidemijo. Seveda se pred uporabo porajajo vprašanja, ki so podobna kot pred uporabo vsakega novega zdravila.

Delovna skupina za COVID-19 pri Evropski akademiji za nevrologijo (European Acadamy of Neurology) je pred kratkim objavila deset razlogov, zakaj se je smiselno cepiti, ne glede ali smo zdravi, ali če imamo nevrološko kronično bolezen1. Na kratko jih bomo povzeli tukaj:

 1. Nevrološki bolniki spadajo v kategorijo visokorizičnih bolnikov.
 2. Nevrološki zapleti COVID-19 so težki; težje možganske kapi, vnetje možganov (encefalits) in akutno vnetje perifernih živcev (polinevropatija, Guillian-Barre sindrom).
 3. Pri večini bolnikov z dolgoročnimi posledicami COVID-19 so poročali o okvari možganov ali perifernega živčevja.
 4. Nevrološki zapleti se lahko pojavijo tudi pri mlajših odraslih in otrocih, še posebej, če imajo pridružene druge kronične bolezni.
 5. Bolniki s kroničnimi nevrološkimi boleznimi imajo pogosto zaplete in pogosteje potrebujejo intenzivno zdravljenje.
 6. Pri bolnikih s kroničnimi nevrološkimi boleznimi (demenca, Parkinsonova bolezen ipd.) lahko pride do poslabšanja ob sočasnem COVID-19.
 7. COVID-19 vpliva na zdravljenje nevroloških bolnikov, še posebej na tiste z moteno imunostjo.
 8. Z daljšim trajanjem epidemije imajo bolniki slabši dostop do zdravstvene oskrbe.
 9. Bolniki z aktunimi in kroničnimi nevrološkimi boleznimi nimajo vedno možnosti izvajati osnovne varnostne ukrepe (nošnja maske, socialna distanca).
 10. Pandemija pomembno vpliva na mentalno zdravje ljudi.

Na koncu so se avtorji zavzeli za pravično porazdelitev in cepljenje čim širšega kroga ljudi ter pozvali nevrologe k spodbujanju uporabe cepiv.

Literatura:

 1. Sellner J, Jenkins T, von Oertzen T, et al. Primary prevention of COVID‐19: Advocacy for vaccination from a neurological perspective. Eur J Neurol [online serial]. Epub 2021 Jan 18.:ene.14713. Accessed at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.14713.

Predavanje specialista infektologije Miha Simoniti, dr.med. na temo cepljenja proti novemu korona virusu, ki ga je organiziralo Zasavsko zdravniškego društvo najdete na povezavi.

Ljubljana, 28. januar 2021 – Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, se z današnjo izjavo za javnost odziva na številne zavajajoče in strokovno neutemeljene informacije, ki krožijo v javnosti.

Zdravniške organizacije, združene v KZO, v sedanji epidemiji dosledno podpiramo ukrepe, ki temeljijo na spoznanjih sodobne znanosti in medicine, podprte z dokazi. Ukrepi, kot so nošenje mask, razkuževanje, zračenje, vzdrževanje distance in čimprejšnje cepljenje, so se že izkazali za učinkovite. Laično in strokovno javnost prosimo, da v množici informacij, ki nas vsak dan dosežejo, zaupate izjavam, ki jih sporočajo za določeno področje medicine kompetentni strokovnjaki.

Stališča, ki jih zagovarja in predstavlja skupina Slovenski zdravniki, se močno razlikujejo od medicine, podprte z dokazi. Zlorabljajo posamezne izseke izjav tako domačih kot tujih strokovnjakov. Njihovo javno izražanje stališč, ki nimajo podlage v strokovnih dognanjih, lahko ima za posledico dodatno širjenje epidemije, povečevanje zbolevanja in naraščanje števila umrlih. Prav tako je sporno in zavajajoče poimenovanje »slovenski zdravniki«, saj predstavljajo le majhno skupino nekaj slovenskih zdravnikov. V Sloveniji pa je po podatkih Registra zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica 11.497 zdravnikov in zobozdravnikov.

Družbeno odgovorne medije in javnost zato pozivamo, da njihove pretekle zavajajoče objave umaknejo iz svojih portalov in družbenih omrežij, nova sporočila in pozive pa pred objavo natančno preverijo ali temeljijo na medicinskih dognanjih in so s tega vidika relevantna za objavo, v nasprotnem naj jih ignorirajo.

V četrtek, 28. januarja 2021, bo ob 14.00 preko videokonference (platforma Zoom) potekal strokovni sestanek Zasavskega zdravniškega društva na temo cepljenja proti novem korona virusu. Gost sestanka dr. Miha Simoniti, specialist infektolog, ki se v zadnjem času s strokovnimi sporočili pojavlja v medijih, bo spregovoril o cepljenju, cepivu in odgovarjal na vprašanja udeležencev.

V drugi točki dnevnega reda bo izveden letni občni zbor Zasavskega zdravniškega društva, z izvolitvijo vodstva, ki bo v naslednjih 4 letih zastopalo regijsko društvo na sestankih Zveze društev – Slovenskega zdravniškega društva. Sestanek bo trajal 60 minut, udeležite se ga lahko s potrditvijo udeležbe na e-naslov pr@szd.si in posredovali vam bomo povezavo za vključitev v videokonferenco.

Zasavsko zdravniško društvo, SZD

Dejstva, kot so število umrlih na časovno enoto, večtedensko naraščanje števila hospitaliziranih na oddelkih za Covid 19, nenadzorovana rast okužb, strahoten davek smrti pri ogroženih skupinah prebivalstva, trenutno še neizmerjen učinek epidemije na bolnike z drugimi boleznimi, ki se sedaj ne zdravijo tako, kot bi se morale, kažejo, da epidemije ne nadzorujemo in da je še lep čas ne bomo.

Edini način zoperstavljanja epidemiji, ki nam ga nudi znanstvena medicina ta trenutek, je, da se čim več ljudi cepi, pri čemer moramo biti zdravstveni delavci za zgled.

SKLEP GSS, 12.1.2021

Zdravniške organizacije, medicinski fakulteti in Komisija RS za medicinsko etiko slovenski javnosti

Spoštovane prebivalke in spoštovani prebivalci Slovenije,

epidemija covida-19 že skoraj leto dni omejuje naša življenja. Za njeno obvladanje imamo sedaj na voljo cepivo in cepljenje. S cepljenjem lahko zaščitimo pred boleznijo sebe in tiste, ki jih epidemija najbolj ogroža, zmanjšamo število umrlih in omogočimo povratek življenja, kakršnega smo bili vajeni. Do sedaj opravljenih cepljenj niso spremljali pomembni stranski učinki, kar kaže, da je korist cepljenja večja od morebitnih tveganj. Cepivo, ki ga že imamo, in druga, ki jih bomo še dobili, so pripravljena na podlagi izjemnega napredka biomedicine in biotehnologije. Nesmiselno in nepotrebno je, da bi se v epidemiji, ki traja že toliko časa, odrekali cepljenju, ki je učinkovit način preprečevanja bolezni. V preteklosti smo s cepljenji, ki sodijo med največje dosežke medicine, obvladali epidemije nalezljivih bolezni, ki so pred tem tudi po naših krajih množično morile otroke in odrasle.

Odločitev za cepljenje je osebna pravica vsakogar. A več ko nas bo cepljenih, manjša bo moč covida-19 in ko bo cepljenih dovolj, bo epidemija zaustavljena. Lepo in prav je, da se s cepljenjem v svoje dobro in dobro drugih poenotimo v prizadevanjih za njeno obvladanje in da vsak od nas k temu prispeva svoj delež.

Podpisane zdravniške organizacije in fakultetne ustanove priporočamo prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da se vsi, ki vam zdravstveno stanje to dopušča, odločite za cepljenje. Le enotni in solidarni bomo kolikor mogoče hitro obvladali epidemijo in spet omogočili življenje brez epidemijskih omejitev ter socialno in ekonomsko normalno delovanje naše družbe.

Ljubljana, 13. januarja 2021

Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
Slovenska medicinska akademija
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Medicinska fakulteta v Mariboru
Komisija RS za medicinsko etiko

Vabljeni na ogled “youtube stream-a”, ki se bo odvijal na 24. sodobni interni medicini od 14. do 17. ure.

V torek, 15. decembra sta Slovensko zdravniško društvo in Slovenska medicinska akademija organizirali novinarsko konferenco na temo Umrljivost »Z« in »OD« covid – 19, ki si jo lahko ogledate na povezavi.

V Slovenskem zdravniškem društvu bomo za člansko leto 2021 izdelali članske izkaznice, ki bodo vsebovale tudi akademske nazive, skladne z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih. Zato smo pripravili spletni obrazec in prosimo, da ga izpolnite najkasneje do 30. novembra 2020. S članskimi izkaznicami v Sloveniji in tujini izkazujete članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu, ki je član World Medical Association.

Prav tako bo z letom 2021 članom SZD dostopna le spletna izdaja Zdravniškega vestnika, ki je že sedaj vidna na spletni strani Slovenskega zdravniškega društva na povezavi https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest.

V kolikor bi želeli prejemati tudi tiskano različico, je potrebno doplačilo k članarini v višini 20,00 EUR/leto.

Prosimo vas, da v spletnem obrazcu označite, ali bi želeli prejemati tudi tiskano izdajo Zdravniškega vestnika.

Spletni obrazec najdete na povezavi.