Razpis za Lavričeva priznanja za študijsko leto 2021/2022

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji ter organizacijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir pedagoškega dela na UL MF.

Razpis za Lavričevo priznanje za študijsko leto 2021/2022 je dostopen v spodnjem dokumentu.

Razpis za Lavričeva priznanja za študijsko leto 2021/2022 (.pdf datoteka)