Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022

Priznanje Andreja Otona Župančiča se podeljuje učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem UL Medicinske fakultete za vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo, s katerim so odločilno prispevali k ugledu in prepoznavnosti UL MF.

Razpis za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča je dostopen v spodnjem dokumentu.

Razpis za priznanje Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo v letu 2022 (.pdf datoteka)