Podaljšan rok za predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje podaljšal rok za predložitev o strokovnem izpopolnjevanju.

Podaljšanje roka za predložitev dokazil (.pdf datoteka)