Podiplomski tečaj iz geriatrije

Horulae geriatricae

Datum:8. oktober 2021 – 17. december 2021
Ura:09:00 – 14:00
Organizator:Slovenska medicinska akademija
Lokacija:Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija:500 EUR

Vabljeni na Podiplomski tečaj iz geriatrije (Horulae geriatricae), ki bo potekal v sedmih sklopih od 8. oktobra do 17. decembra 2021 v Domus Medica v Ljubljani.

Predstavnik ali strokovni vodja: prof. dr. Pavel Poredoš, dr. Božidar Voljč

Vsebina in vrsta strokovne prireditve in komu je namenjena: Pojavne oblike bolezni se pri starostnikih v marsičem razlikujejo od mlajših oseb. Poznavanje bolezni v starosti pa je pomanjkljivo. Zato Slovenska medicinska akademija v sodelovanju z MF v Ljubljani organizira podiplomski tečaj iz geriatrije, ki je namenjen družinskim zdravnikom in drugim usmerjenim specialistom in specializantom, ki se pri svojem delu srečujejo s starostniki.

Število udeležencev: 35

Sklopi predavanj:

 • SKLOP 1: Fiziologija in patofiziologija staranja, 8. oktober 2021
  Nosilca: Dušan Šuput, Mišo Šabovič
 • SKLOP 2: Kronične bolezni v starosti, 15. in 22. oktober 2021
  Nosilca: Igor Švab, Pavel Poredoš
 • SKLOP 3: Posebnosti zdravljenja z zdravili pri starostnikih, 5. november 2021
  Nosilec: Martin Možina
 • SKLOP 4: Geriatrični sindromi, 12. in 19. november 2021
  Nosilci: Igor Švab, Božidar Voljč, Radko Komadina
 • SKLOP 5: Telesna aktivnost in rehabilitacija starostnikov, 3. december 2021
  Nosilca: Zmago Turk, Metka Moharić
 • SKLOP 6: Paliativna oskrba starostnikov, 10. december 2021
  Nosilka: Mateja Lopuh
 • SKLOP 7: Ustne in zobne bolezni starostnikov, 17. december 2021
  Nosilka: Janja Jan

E-naslov za pošiljanje prijav:
tecaj@sma.si in pavel.poredos@kclj.si

Informacije in kontaktna oseba:
prof. dr. Pavel Poredoš
E-mail: pavel.poredos@kclj.si

Podiplomski tečaj iz geriatrije – Horulae geriatricae – program, 8. 10. – 17. 12. 2021 (.pdf datoteka)