V okviru 157. letne skupščine Slovenskega zdravniškega društva, na kateri smo obravnavali temo “Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela” je Slovensko zdravniško sprejelo naslednji sklep: »Pozivamo Vlado RS, da po zgledu iz tujine, podeli izvajalcem zdravstvenih storitev začasno imuniteto za kazenske in civilne tožbe, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer.«

Sklep SZD Vladi RS (.docx datoteka)

Časi, ko je lahko vsakdo prišel do zdravnika na primarni ravni po lastni želji, so minili, na kar opozarjajo glavna strokovna telesa Slovenskega zdravniškega društva (Strokovni svet za družinsko medicino, Razširjen strokovni kolegij za družinsko medicino pri Ministrstvu za zdravje, Združenje zdravnikov družinske medicine).

Zdravniška stroka je v preteklosti pogosto opozarjala na kronično pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni, epidemija pa je dostopnost do zdravnikov na primarni ravni dodatno poslabšala.

Žal so časi, ko je lahko vsakdo prišel do zdravnika na primarni ravni po lastni želji, stvar preteklosti, na kar želijo javnost opozoriti strokovna telesa za družinsko medicino Slovenskega zdravniškega društva in Razširjeni kolegij pri Ministrstvu za zdravje. Vsi se moramo sprijazniti z dejstvom, da so zdravniki na primarnem nivoju, kljub povečanemu obsegu dela, delu v triažah in veliki želji po obravnavi vseh bolnikov, primorani regulirati nujnost, uporabljati predhodno naročanje in obravnavati le najbolj nujne primere.

V času epidemije COVID – 19 imajo zdravstveni delavci številne dodatne zadolžitve ob manjšem številu osebja, kar povečuje možnost napak in močno obremenjuje zdravstvene delavce.

Vsi vpleteni se zavedamo, da je iskanje notranjih rezerv utopija in zato pozivamo Vlado RS, da zagotovi večje število zdravnikov na primarnem nivoju, prebivalce pa prosimo za strpno komunikacijo in dosledno upoštevanje epidemioloških navodil, saj si želimo, da bi bili vsaj nujni primeri obravnavani v primernem času.

V torek, 13. oktobra, je potekala 8. seja Koordinacije zdravniških organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o nujno potrebni strategiji zdravljenja na daljavo (uporaba informacijskih tehnologij) najdete na povezavi.

V Slovenskem zdravniškem društvu želimo opozoriti, da stihijsko uvajanje uporabe informacijske tehnologije v komunikaciji med bolnikom in njegovim zdravnikom, ki smo jo v epidemiji uporabljali kot izhod v krizi, postala stalnica zdravniških storitev na primarnem nivoju tudi v nekriznem času. Pozivamo k ponovnem razmisleku, v kolikšnem obsegu jo lahko uporabimo pri obravnavi zlasti starejših bolnikov na primarnem nivoju.

Vprašati se moramo, ali trenutna infrastruktura omogoča varno dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju in zagotavlja enako kakovostno storitev, kot je osebni stik z bolnikom. Poleg tega uporaba informacijske tehnologije ni regulirana s strani plačnika in sočasno skrajšuje neposredni ordinacijski čas zdravnika.

V Slovenskem zdravniškem društvu predlagamo, da se aktualno problematiko glede dostopnosti primarnih zdravnikov rešuje na sistemskem nivoju, in sicer:

  • da se, v kolikor in kjer je to potrebno, vzpostavi telekomunikacijska infrastruktura, ki zagotavlja varno izvajanje storitev,
  • da se zaposli ustrezne kadre, usposobljene za odgovore na telefonske klice in enostavna administrativna vprašanja,
  • da se izboljšajo zdravstveni informacijski sistemi in poenotijo baze podatkov ter informacisjki sistemi povežejo med seboj,
  • da se zmanjša adminstrativno breme za zdravnike na primarnem nivoju in
  • da se reši obračunavanje in plačevanje uporabe takšnih storitev.

Sočasno prosimo bolnike, da svoje klice racionalizirajo in poiščejo odgovore na spletnih straneh zdravstvenih zavodov, v kolikor je to mogoče.

V torek, 8. septembra, je potekala 7. seja Koordinacije zdravniških organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, pozivu ZZZS k realizaciji pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in zahtevo ZZZS za zagotavljanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev ter dostopnosti zdravnikov s primarne ravni najdete na povezavi.

V torek, 8. septembra, bo potekala 7. seja Koordinacije zdravniških organizacij, ki ji bo sledila izjava za medije.

V izjavi za medije bodo predsedniki zdravniških organizacij predstavili:

  • odziv KZO na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi,
  • odziv na poziv ZZZS k realizaciji pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev (Odprto pismo SZZZZS),
  • odziv ZZS na zahtevo ZZZS za zagotavljanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev.

V četrtek, 27. avgusta, je Slovenska medicinska akademija organizirala novinarsko konferenco na temo “Smiselnost in učinkovitost ukrepov za preprečevanje bolezni covid – 19”. Video posnetek novinarske konference najdete na povezavi.

V kolikor ste član/-ica Slovenskega zdravniškega društva in želite člansko izkaznico z navedenimi akademskimi nazivi, vas prosimo, da izpolnite obrazec.

V sredo, 10. junija, so Slovenska medicinska akademija, Slovensko zdravniško društvo in Komisija za medicinsko etiko RS organizirali novinarsko konferenco na temo zdravstvene obravnave prebivalcev v DSO – jih v času epidemije COVID – 19. Video posnetek novinarske konference najdete na povezavi.

Sporočilo za medije