Zdravniške organizacije, medicinski fakulteti in Komisija RS za medicinsko etiko slovenski javnosti

Spoštovane prebivalke in spoštovani prebivalci Slovenije,

epidemija covida-19 že skoraj leto dni omejuje naša življenja. Za njeno obvladanje imamo sedaj na voljo cepivo in cepljenje. S cepljenjem lahko zaščitimo pred boleznijo sebe in tiste, ki jih epidemija najbolj ogroža, zmanjšamo število umrlih in omogočimo povratek življenja, kakršnega smo bili vajeni. Do sedaj opravljenih cepljenj niso spremljali pomembni stranski učinki, kar kaže, da je korist cepljenja večja od morebitnih tveganj. Cepivo, ki ga že imamo, in druga, ki jih bomo še dobili, so pripravljena na podlagi izjemnega napredka biomedicine in biotehnologije. Nesmiselno in nepotrebno je, da bi se v epidemiji, ki traja že toliko časa, odrekali cepljenju, ki je učinkovit način preprečevanja bolezni. V preteklosti smo s cepljenji, ki sodijo med največje dosežke medicine, obvladali epidemije nalezljivih bolezni, ki so pred tem tudi po naših krajih množično morile otroke in odrasle.

Odločitev za cepljenje je osebna pravica vsakogar. A več ko nas bo cepljenih, manjša bo moč covida-19 in ko bo cepljenih dovolj, bo epidemija zaustavljena. Lepo in prav je, da se s cepljenjem v svoje dobro in dobro drugih poenotimo v prizadevanjih za njeno obvladanje in da vsak od nas k temu prispeva svoj delež.

Podpisane zdravniške organizacije in fakultetne ustanove priporočamo prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da se vsi, ki vam zdravstveno stanje to dopušča, odločite za cepljenje. Le enotni in solidarni bomo kolikor mogoče hitro obvladali epidemijo in spet omogočili življenje brez epidemijskih omejitev ter socialno in ekonomsko normalno delovanje naše družbe.

Ljubljana, 13. januarja 2021

Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
Slovenska medicinska akademija
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Medicinska fakulteta v Mariboru
Komisija RS za medicinsko etiko

Vabljeni na ogled “youtube stream-a”, ki se bo odvijal na 24. sodobni interni medicini od 14. do 17. ure.

V torek, 15. decembra sta Slovensko zdravniško društvo in Slovenska medicinska akademija organizirali novinarsko konferenco na temo Umrljivost »Z« in »OD« covid – 19, ki si jo lahko ogledate na povezavi.

V Slovenskem zdravniškem društvu bomo za člansko leto 2021 izdelali članske izkaznice, ki bodo vsebovale tudi akademske nazive, skladne z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih. Zato smo pripravili spletni obrazec in prosimo, da ga izpolnite najkasneje do 30. novembra 2020. S članskimi izkaznicami v Sloveniji in tujini izkazujete članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu, ki je član World Medical Association.

Prav tako bo z letom 2021 članom SZD dostopna le spletna izdaja Zdravniškega vestnika, ki je že sedaj vidna na spletni strani Slovenskega zdravniškega društva na povezavi https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest.

V kolikor bi želeli prejemati tudi tiskano različico, je potrebno doplačilo k članarini v višini 20,00 EUR/leto.

Prosimo vas, da v spletnem obrazcu označite, ali bi želeli prejemati tudi tiskano izdajo Zdravniškega vestnika.

Spletni obrazec najdete na povezavi.

V torek, 17. novembra 2020, so potekali 62. Tavčarjevi dnevi.

Do zbornika in izbranih poglavij iz interne medicine 2020 lahko dostopate na povezavi, do prenosa predavanj pa na povezavi.

Koordinacija zdravniških organizacij, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravstveni svet vabijo vse zdravnike in medicinske sestre, ki trenutno še niso aktivno vključeni v delo v zdravstvu, tudi tiste brez licence, da se priključijo ekipam v zdravstvenem sistemu, ki se sooča s hudo preobremenitvijo. Njihova pomoč bo v trenutnih težkih razmerah, s katerimi se spopada slovenski zdravstveni sistem, zelo dobrodošla, zato jih prosimo, naj se javijo v zdravstvenih zavodih.

V četrtek, 5. novembra, je potekala 9. Redna seja Koordinacije zdravniših organizacij, ki ji je sledila izjava za medije.

Izjavo predsednikov organizacij o strokovnih in organizacijskih izzivih s katerimi se trenutno soočajo ob epidemiji COVID – 19 najdete na povezavi.

V letu 2020 smo XV. KONGRES in 157. (volilno) SKUPŠČINO SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA izpeljali preko videokonference.

Predstavitve in posnetke predstavitev stanovske teme »Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela« in strokovne teme »Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020« najdete na povezavi.

V okviru XV. KONGRESA smo podelili tudi Dergančeva in Gerbčeva priznanja, častna članstva in primariate. Posnetek razglasitve si lahko ogledate na posnetku.

Predstavitve in posnetki predstavitev

STANOVSKA TEMA: Vpliv COVID – 19 na organizacijo zdravnikovega dela

Prof. dr. Bojana Beović,  Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine

Doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, strokovna direktorica UKC Ljubljana

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor  UKC Maribor

Asist. Franci Vindišar, strokovni direktor SB Celje

  • Predstavitev
  • Posnetek predstavitve

STROKOVNA TEMA: Starostnik v slovenskem zdravstvenem sistemu v 2020

Doc. dr. Maja Šoštarič, Starostnik in zdravstveni sistem v letu 2020

Gregor Veninšek, Zgodovina geriatrične medicine

Apolonija Steinmann, Preventiva staranja

Prof. dr. Mišo Šabovič, Zdravo staranje

Prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Javnozdravsteni vidiki staranja in starajoče se družbe

Izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, Obravnava starostnika v luči kompetenc družinske medicine

Izr. prof. dr. Juš Kšela, Srčne operacije pri osemdesetletnikih

Asist. mag. Mateja Lopuh, Paliativno načrtovanje v obravnavi starostnika

Izr. prof. dr. Miran Brvar, Matej Dobravc Verbič, Zdravljenje z zdravili pri starostnikih

GERBČEVA in DERGANČEVA PRIZNANJA, ČASTNA ČLANSTVA IN PRIMARIATI (Sabina Dietner, dr. med.)

V torek, 27.oktobra 2020, je potekala novinarska konferenca Slovenske medicinske akademije na temo “RAZLIČNE INFORMACIJE O COVID – 19 ali KOMU VERJETI? ” Na novinarski konferenci so nastopili:

Prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik SMA: Uvodne misli.

Dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko: Etični vidiki ravnanja zdravnika v izrednih razmerah.

Prof. dr. Alojz Ihan, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo: Resnica o COVID-19: fikcija, zarota ali epidemija z ne slutenimi posledicami in predstavitev foruma stališč SMA.

Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana: Posledice posredovanja izkrivljenih informacij medijem o covidu s strani zdravnikov.

Prof. dr. David Božidar Vodušek, glavni tajnik SMA: Temeljna izhodišča in odgovornost zdravnika pri opravljanju klinične rutine in osveščanju javnosti o zdravem načinu življenja.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj.

Predsednik Pahor se je v nagovoru na XV. kongresu in 157. skupščini Slovenskega zdravniškega društva zdravnikom in zdravnicam zahvalil za njihov profesionalni prispevek k reševanju krize, povezane z novo koronavirusno boleznijo. Posnetek nagovora si lahko ogledate tukaj.