Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je objavila staliče o omejevanju epidemije COVID – 19.

Stališče najdete na povezavi (.pdf datoteka).