Nasilna dejanja posameznikov lahko pomembno vplivajo na raven javnega zdravstva

Zdravje je v razvitih družbah pravica in odgovornost vsakega posameznika. V Slovenskem zdravniškem društvu obsojamo vse, ki na kakršenkoli način posameznikom preprečujejo skrb za zdravje in posegajo v njihove osebne odločitve.

Onemogočanje dela zdravstvenega osebja, ki ravna skladno s Hipokratovo prisego in Ženevskimi deklaracijami, je po našem mnenju skrajno nedopustno in v nasprotju s temeljnimi moralnimi vrednotami.

Nasilna dejanja posemeznikov, ki na nesprejemljiv način izražajo nasprotovanje dosežkom medicinske znanosti, lahko pomembno vplivajo na raven javnega zdravstva v državi.