Priporočila za načrtovane operativne posege pri pacientih, ki so bili okuženi s SARS-COV-2

V Slovenskem združenju za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM) smo pripravili priporočila za načrtovane operativne posege pri pacientih, ki so bili okuženi s SARS-CoV-2.

Osnovno priporočilo je, da se pri vseh, tudi tistih, ki so imeli pozitiven test na SARS-CoV-2 in so imeli asimptomatski potek okužbe, odloži načrtovani operativni poseg za 7 tednov od dneva pozitivnega testa. Šele po tem času se verjetnost za 30-dnevno perioperativno umrljivost in obolevnost povrne na enako stopnjo kot pri tistih, ki niso imeli okužbe s SARS-CoV-2. V primeru rezidualnih simptomov ali težjega poteka je ta odlog lahko tudi daljši (do izvenetja simptomov oziroma 12 tednov). V vseh primerih je nujno upoštevati tveganje za napredovanje bolezni, ki zahteva elektivni kirurški poseg, in tako presoditi med koristjo in tveganjem pri nadaljnem odlašanju s kirurškim posegom.

Celotno besedilo priporočil je dosegljivo na spletni strani www.szaim.org