Datum: 29. 03. 2019
Ura: 14:30
Organizator: Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino
Lokacija: Gasilsko reševalni center Postojna, Prečna ulica 6, Postojna
Kotizacija: je ni

Datum: 19. 03. 2019
Ura: 19:30
Organizator: ZD Velenje
Lokacija: Hotel Paka
Kotizacija: je ni

Datum: 15. – 16. 03. 2019
Ura: /
Organizator: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: je ni

Evtanazija je v zadnjem času deležna veliko pozornosti v splošni javnosti, o njej pa so razpravljali tudi na zadnji generalni skupščini Svetovne medicinske organizacije. Občutljivo temo smo iz različnih zornih kotov osvetlili tudi na simpoziju, ki ga je v sredo, 13. marca 2019 organizirala Slovenska medicinska akademija. Na simpoziju so strokovnjaki poglobljeno spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z evtanazijo v evropskih državah in ZDA, psihosocialnih ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji ter vlogi izobraževalnih ustanov pri oblikovanju odnosa zdravstvenih delavcev do nedotakljivosti življenja. Predstavljena so bila tudi stališča Državne komisije za medicinsko etiko, zdravniških organizacij in Svetovne medicinske organizacije o evtanaziji. V okviru programa so bili predstavljeni prispevki prof. dr. Roberta Petkovška, dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani; prof. dr. Pavla Poredoša; predsednika Slovenske medicinske akademije; dr. Huberta Požarnika, psihologa in psihoterapevta; dr. Mitje Deisingerja, nekdanjega ustavnega sodnika in strokovnjaka za kazensko pravo; prof. dr. Petra Preglja, spec. psihiatrije in sodnega izvedenca; prof. dr. Mance Košir, dolgoletne prostovoljke hospica; Maje Ebert Moltara, vodje paliativnega tima na Onkološkem inštitutu; doc. dr. Božidarja Voljča, predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko; prof. dr. Radka Komadine, predsednika Slovenskega zdravniškega društva; prof. dr. Igorja Švaba, dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in red. prof. dr. Boruta Ošlaja iz Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prezentacije s simpozija o evtanaziji 2019:

  • doc. dr. Božidar Voljč – PRENOS ( .docx datoteka)
  • dr. Hubert Požarnik – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • dr. Maja Ebert Moltara – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • dr. Mitja Deisinger – PRENOS ( .docx datoteka)
  • dr. Robert Petkovšek – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • prof. dr. Borut Ošlaj – PRENOS ( .docx datoteka)
  • prof. dr. Igor Švab – PRENOS ( .pptx datoteka)
  • prof. dr. Manca Košir – PRENOS ( .docx datoteka)
  • prof. dr. Peter Pregelj – PRENOS ( .ppt datoteka)
  • prof. dr. Radko Komadina – PRENOS ( .pptx datoteka)

Povzetek s simpozija o evtanaziji PRENOS ( .docx datoteka)

Datum: 13. 03. 2019
Ura: 14.00
Organizator: Slovenska medicinska akademija
Lokacija: Domus Medica, Ljubljana
Kotizacija: je ni

Na povabilo predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenke Čebašek – Travnik so se danes na okrogli mizi Združimo moči za boljše pogoje dela zbrali predstavniki poklicnih skupin, ki so neposredni izvajalci zdravstvenih storitev, torej predstavniki zbornic, strokovnih združenj in sindikatov s področja zdravstvenega varstva.

Prvotni namen srečanja je bil pogovor o standardih in normativih ter pogojih dela v zdravstvenem sistemu, v predstavitvah in razpravi pa se je pokazala potreba po skupnem in enotnem nastopu v odnosu do politike in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Razpravljavci so našteli vrsto problemov, s katerimi želijo seznaniti tako ministrstvo za zdravje kot vlado, saj so bili podobnega mnenja, da brez sodelovanja z vsemi deležniki ministrstvo ne more doseči izboljšanja delovnih pogojev. S tem pa tudi ne izboljšati dostopnosti vseh prebivalcev do zdravstvenih storitev. Sestavili so tudi seznam nujnih področij, o katerih želijo seznaniti novega ministra za zdravje in od njega zahtevati, da jih nemudoma začne uresničevati.

Sodelujoči so podprli idejo zdravniške zbornice, da bi se povezali v forum, ki bo skupaj in enotno nastopil v odnosu do ministrstva, vlade in ZZZS.

Posnetek okrogle mize je dostopen na tem naslovu.

Datum: 06. 03. 2019
Ura: 9:00
Organizator: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
Lokacija: Cankarjev dom, Ljubljana
Kotizacija: je ni