Predstavniki zbornic, strokovnih združenj in sindikatov za skupni nastop v pogajanjih z vlado

Na povabilo predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenke Čebašek – Travnik so se danes na okrogli mizi Združimo moči za boljše pogoje dela zbrali predstavniki poklicnih skupin, ki so neposredni izvajalci zdravstvenih storitev, torej predstavniki zbornic, strokovnih združenj in sindikatov s področja zdravstvenega varstva.

Prvotni namen srečanja je bil pogovor o standardih in normativih ter pogojih dela v zdravstvenem sistemu, v predstavitvah in razpravi pa se je pokazala potreba po skupnem in enotnem nastopu v odnosu do politike in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Razpravljavci so našteli vrsto problemov, s katerimi želijo seznaniti tako ministrstvo za zdravje kot vlado, saj so bili podobnega mnenja, da brez sodelovanja z vsemi deležniki ministrstvo ne more doseči izboljšanja delovnih pogojev. S tem pa tudi ne izboljšati dostopnosti vseh prebivalcev do zdravstvenih storitev. Sestavili so tudi seznam nujnih področij, o katerih želijo seznaniti novega ministra za zdravje in od njega zahtevati, da jih nemudoma začne uresničevati.

Sodelujoči so podprli idejo zdravniške zbornice, da bi se povezali v forum, ki bo skupaj in enotno nastopil v odnosu do ministrstva, vlade in ZZZS.

Posnetek okrogle mize je dostopen na tem naslovu.