8. nacionalni simpozij: Okužba z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge

Datum:6. marec 2019
Ura:9:00
Organizator:Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana
in
Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
Lokacija:Cankarjev dom, Ljubljana
Kotizacija:je ni

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Univerzitetni klinični center Ljubljana
in
Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog

organizirata 8. nacionalni simpozij

Okužba z virusom hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge

6. marec 2019

Cankarjev dom, Ljubljana

PROGRAM

09:00 – 09:15 Otvoritev srečanja

  • 09:15 – 09:45 Matičič M: Eliminacija hepatitisa C v Sloveniji: tako blizu – a vendar tako daleč
  • 09:45 – 10:00 Stegel N, Kastelic A: Obravnava hepatitisa C v mreži CPZOPD: aktualni podatki
  • 10:00 – 10:15 Černoša J, Matičič M, Zamernik E, Korenjak M: Rezultati nacionalne raziskave okužbe s HCV med uporabniki drog v nizkopražnih programih
  • 10:15 – 10:35 Kastelic A: Prepreke pri obravnavi hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge: podatki mednarodne raziskave
  • 10:35 – 10:55 Šegrec N: Novosti na področju odvisnosti

10:55 – 11:15: Odmor

  • 11:15 – 11:30 TBD: Obravnava uporabnikov drog, okuženih z virusoma hepatitisa B in C, v zaporu – pravni vidik
  • 11:30 – 11:45 Šalda Z, Žlajpah E: Praktične izkušnje obravnave z virusom hepatitisa C okuženih uporabnikov drog v zaporu
  • 11:45 – 12:00 Videčnik J, Baklan Z, Kurent A, Matičič M: Zdravljenje hepatitisa C pri uporabnikih drog na prestajanju kazni zapora
  • 12:00 – 13:00 Okrogla miza (Baklan Z, Kastelic A, Matičič M, Salecl E, Stegel N, Šalda Z, Zamernik E): Kako izboljšati obvladovanja hepatitisa C pri uporabnikih drog v Sloveniji

13:00: Kosilo

Namenjeno: vsem zdravstvenim delavcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z okužbo z virusom hepatitisa C, še posebej pri uporabnikih drog

Strokovni in organizacijski odbor:
Prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana; E: mojca.maticic@kclj.si
Doc. dr. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Psihiatrična klinika Ljubljana; E: andrej.kastelic@psih-klinika.si

Kreditne točke: v postopku.

Kotizacije ni. Vljudno prosimo za predhodno prijavo.

Prijava in informacije:

Simona Rojs, dipl. ekon., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana

T: 01 522 4220

E: simona.rojs@kclj.si

Simpoziju bo sledila 7. slovenska konferenca o odvisnostih. Več informacij na: www.seea.net